Vrijwilliger timmerwerkplaats Reflex
Functieomschrijving
Op Reflex hebben wij een techniekhal waar wordt gelast, getimmerd, gezaagd, geschilderd en gebouwd.
Onze collega is nogal eens elders in het pand of op een buitenlocatie, in dit geval mag een cliënt niet meer een machine bedienen dat doorwerken heel lastig maakt.
De hal is gelegen aan de Jupiterkade 8 te Den Haag
 
Graag zouden wij de techniekhal versterken met een vrijwilliger die handig is en machines weet te bedienen, dit om de veiligheid te waarborgen, collega te steunen en de cliënt meer aandacht te kunnen geven .
 De hal is  open van 9:00 tot 15:30.
Functie-eisen
  • Machines kunnen bedienen
  • Affiniteit hebben met de doelgroep
  • Stevig in de schoenen staan
  • Humor en relativeringsvermogen
Arbeidsvoorwaarden

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en reiskostenvergoeding .Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op de dagelijkse patiëntenzorg en daarom vinden wij het belangrijk om scholing en training  te bieden aan onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn tijdens hun vrijwilligerswerk verzekerd tegen ongevallen en voor WA.
Vrijwilligers hebben recht op de jaarlijkse attenties, denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstpakket.
Tevens organiseren wij jaarlijks een leuke dag voor alle vrijwilligers.
Een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht.

Bedrijfsinformatie

Reakt biedt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen steun in hun functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen werken, leren en sociale contacten kunnen onderhouden.
Bij het ontwikkelen en ondernemen van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, educatie en arbeid worden onze cliënten ondersteund door professionele begeleiders die de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënten centraal stellen en maatschappelijke integratie aanmoedigen.
Sport is bij Reakt een belangrijk middel om mensen weer te activeren en te laten  participeren in de maatschappij. 

Psychiatrische problemen, verslaving, burn-out, een justitieel verleden, sociaal isolement of een combinatie daarvan. Wonen, werken en leven zijn op zulke momenten even niet zo vanzelfsprekend. Iemand kan dan wel een steuntje in de rug gebruiken. Kortstondig of voor langere tijd. Reakt zet zich hier actief voor in. Door zinvolle daginvulling en arbeidsre-integratie willen wij mensen met psychische problematiek een nieuw perspectief bieden en bijdragen aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving.


Reflex is gestart als programma voor veelplegers, die veelal patiënt/cliënt bij Palier zorg en of reclassering, onvoldoende structuur aan hun dag kunnen geven en vaak terugvallen in ongewenst gedrag. Deze mensen kampen meestal met verslavings-, en/of psychiatrische problemen en zijn onvoldoende in staat hun leven zelf positief te wenden.
Kenmerken van de doelgroep zijn:

  • Chronische verslaving
  • Chronische GGZ problematiek
  • Maatschappelijke ontreddering (schulden, huisvesting, sociale isolatie)
  • Criminaliteit en overlast voor de omgeving
Interesse?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Matthijske Verseput, coördinator vrijwilligerswerk, tel: 088-3576350 of 06-51147013, vrijwilligerswerk@parnassia.nlSolliciteer direct
Werken bij Parnassia Groep

Werken bij Parnassia Groep

Brijder is één van de zorgmerken van Parnassia Groep. Samen hebben we ruim 10.000 medewerkers. Ben jij de volgende?