Bij Brijder zijn we oprecht geïnteresseerd hoe het écht met de cliënt gaat

Informatie voor verwijzers

Wil je een cliënt verwijzen naar Brijder? Wij bieden hulp bij alcohol-, drugs-, game- en gokverslaving. Op deze pagina leggen we stap voor stap uit welke verwijsmogelijkheden je hebt en hoe je ons bereikt bij spoed, vragen of voor consultatie.  

Cliënt aanmelden

Onze locaties

Verwijzerspunt

Consultatie en second opinion

Wat moet er in een verwijsbrief staan?

 • Persoonlijke en contact gegeven van client (adres, geboortedatum, geslacht, BSN nummer, telefoonnummer, mailadres)
 • Contact gegevens verwijzer/huisarts (briefhoofd, adres, telefoonnummer)
 • Reden voor verwijzing met korte toelichting: wat is de probleemsituatie volgens cliënt 
 • Welke hulp denkt client van Brijder nodig te hebben? 
 • Relevante medische informatie zoals bloeduitslag, recente behandeling op somatisch of psychisch vlak
 • De verwijsbrief MOET zijn voorzien van een datum, een ABG-code van erkend verwijzer en ondertekend door de verwijzer

Wie mogen er verwijzen?

Erkende verwijzers zijn: 

 • Huisarts 
 • Medisch specialist (inbegrepen zijn: psychiater, specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten) 
 • Straatdokter 
 • Regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing) 
 • Bedrijfsarts 

Wat te doen bij crisis?

Wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen acuut gevaar? Schakel dan de crisisdienst in.


Crisisdienst regio Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Eilanden 

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week: 088 358 15 00 

Crisisdienst regio Haaglanden

 • Binnen kantoortijden bel je het Verwijzerspunt op 088 357 10 57
 • Buiten kantoortijd bel je 088 357 57 57; vraag naar de dienst spoedeisende psychiatrie

Crisisdienst regio Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

 • Binnen kantoortijden: 088 357 19 99 
 • Buiten kantoortijd bel je 088 357 11 30 of 088 357 19 99

Wat zijn de wachttijden?

Op onze website kun je de actuele wachttijden voor behandeling bij Brijder vinden. Het maakt niet uit bij welke verzekeraar de cliënt is aangesloten, de wachttijden zijn gelijk. Als de cliënt de wachttijd te lang vindt, kan hij of zij contact opnemen met de eigen verzekeraar. Zij kunnen kijken of er mogelijk alternatieve organisaties zijn met kortere wachttijden. 

Brijder: wie we zijn

Brijder is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van verslaving. Dit doen wij op een van onze ambulante locaties of in een van onze 4 klinieken in Zuid- en Noord-Holland. Wij werken vanuit de gedachte dat je alleen kan herstellen als je dit samen doet met de mensen die belangrijk voor je zijn. In samenspraak met de cliënt betrekken we daarom zoveel als mogelijk familie en/of naasten bij de behandeling. Ook zetten we ervaringsdeskundigen in. Als problemen samengaan met psychische klachten, zoals depressie, ADHD en angststoornissen, pakken wij deze ook aan. Daarnaast helpen wij op het gebied van wonen, werken, leren, financiën en relaties.