Algemeen paginakop met kruimelpad zonder CTA

Outreachend Team Brijder

Outreachend Team Brijder

Het vinden van passende hulp voor iemand met ernstige verslavingsproblematiek in combinatie met psychische en/of sociaal maatschappelijke problemen is moeilijk. Hierdoor vallen mensen tussen wal en schip, het Outreachend Team Brijder (OTB) kan hierbij helpen!

Het OTB is een multidisciplinair bemoeizorgteam met expertise in ernstige verslavingsproblematiek voor mensen die niet in staat zijn een reguliere verslavingsbehandeling te volgen. Bijvoorbeeld omdat er naast de verslaving sprake is van bestaande complexe en meervoudige problematiek.

Kortdurende intensieve behandeling

OTB biedt een geïntegreerde verslavingsbehandeling op een toegankelijke, laagdrempelige en Outreachend manier. Dit wil zeggen: we zijn daar waar de cliënt is. We streven naar een nauwe samenwerking met de cliënt, betrokkenen in de omgeving en ketenpartners. Het doel van de behandeling is om cliënten toe te leiden naar passende zorg door middel van een kortdurende intensieve behandeling (1,5 jaar).

Advies en consultatie

Het OTB is beschikbaar voor advies en consultatie op het gebied van complexe zorgvragen rondom verslaving en psychiatrie. Afhankelijk van de vraag zetten we één van de disciplines uit ons team in. Ons team bestaat uit een verslavingsarts, verpleegkundig specialist, psychiater, GZ-psycholoog, verpleegkundige en GGZ-Agoog.

De adviesgesprekken worden gefinancierd door de gemeente.

Let op dit team is werkzaam in regio Haaglanden.

Aanmelden regio Haaglanden

Aanmelden gaat via een digitaal formulier. Binnen 10 werkdagen ontvang je een reactie van ons. Indien de cliënt is aangenomen voor zorg vanuit het Outrechend Team Brijder starten we de behanding direct op. Het aanmeldfomulier opvragen kan via: outreachendteambrijder@brijder.nl.

Consultatie aanvragen

Wil je overleggen over een mogelijke aanmelding, of ondersteuning in de behandeling/begeleiding voor een cliënt of heb je vragen over onze werkwijze of verslavingsbehandeling? Neem contact met ons op via: outreachendteambrijder@brijder.nl.