Algemeen paginakop met kruimelpad zonder CTA

Jouw rechten

Jouw rechten

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg. 

In onze folder 'Je bent verwezen naar een van onze onderdelen' worden kort de belangrijkste onderwerpen besproken als je bij ons behandeld wordt. Uitgebreidere informatie vind je hieronder. 

informatie over verschillende onderdelen van jouw rechten

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten, maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling, vragen wij of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.  

 

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor jou en je behandelaar om te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden.

Daarnaast gebruiken we de gegevens van cliënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen cliënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke cliënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van jouw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden. Wanneer jouw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Jouw privacy is hiermee gewaarborgd.

 

Cliëntenraad 

Onze cliëntenraden denken mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten aangaan.  

Second opinion 

Vraag je je af of je de juiste behandeling krijgt? Bij Brijder kun je terecht voor een second opinion. Een van onze deskundige geeft je dan advies over jouw behandeling. Stuur jouw aanvraag naar secondopinion@brijder.nl. Binnen 3 werkdagen neemt een psychiater contact met je op.  

Gedwongen behandeling 

Soms is verplichte zorg noodzakelijk (bij opname, in de kliniek of thuis) als uiterste redmiddel. Dan geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). Binnen deze wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg: de crisismaatregel (afgegeven door de Burgemeester) en de zorgmachtiging (afgegeven door de rechter). 

In de folder: 'Verplichte zorg: crisismaatregel of zorgmachtiging. Wat betekent dit voor jou?' lees je uitgebreid hoe de regeling werkt. 

Leveringsvoorwaarden 

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland. 

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft jou en jouw familie duidelijkheid over wat je kan verwachten, als je bij ons in behandeling bent. Deze voorwaarden gelden voor cliënten die vanaf 1 maart 2017 bij Parnassia Groep in zorg zijn. Cliënten die voor die datum in zorg waren, vallen onder de oude voorwaarden.