Algemeen paginakop met kruimelpad zonder CTA

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Brijder. Onze leden hebben allemaal een directe persoonlijke ervaring met de zorg die Brijder biedt, als cliënt of als naaste. Wij doen dit werk met veel enthousiasme en op vrijwillige basis omdat we graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

Wat doet een cliëntenraad?  

We denken, praten en beslissen mee over de inrichting van de zorg van Brijder. We zetten ons voornamelijk in voor optimale zorg voor en dienstverlening aan al onze cliënten. Cliëntenraden hebben een wettelijke status.  

Vanuit het perspectief van de cliënt volgt de cliëntenraad het beleid van Brijder met een kritische blik en brengt hierover gevraagd én ongevraagd advies uit aan de directie.  

Wij zetten ons in voor tal van onderwerpen, onder andere: 

  •  dienstverlening;  
  • bereikbaarheid;  
  • kwaliteit van de zorg;  
  • de tevredenheid van de cliënten;  
  • de klachtenprocedure.  

Vaak voorkomende wensen, meningen en klachten worden door ons verwoord naar de directie. Wij behandelen echter geen persoonlijke wensen of klachten. Daarvoor kun je terecht bij onze reactieformulieren.  

Mag iedereen in de cliëntenraad?  

Iedereen die direct betrokken is (geweest) bij de zorg die Brijder biedt, kan lid worden van de cliëntenraad. Wij streven naar een gebalanceerde afvaardiging zodat de belangen van alle cliënten van Brijder voldoende vertegenwoordigd worden in de raad.  

Jouw mening telt! 

Om onze rol in de medezeggenschap goed uit te kunnen voeren, hoort de raad graag van jou en je naaste betrokkenen hoe jullie de zorg ervaren. Wij stellen het erg op prijs als je je in wilt zetten voor de medezeggenschap. Ook als je niet direct tijd vrij kunt maken voor een cliëntenraad kun je bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Je kunt dan deelnemen aan ons cliëntenpanel.  

De raadsleden vragen de panelleden incidenteel om advies en informatie over onderwerpen die vanuit de directie naar de raad komen. Je ontvangt altijd een leuke attentie als je je mening geeft.  

Contact met de cliëntenraad 

De cliëntenraad bezoekt maandelijks alle vestigingen van Brijder. Wil je meer informatie over het werk als cliëntenraadslid of wil je bijdragen aan het (nog) beter maken van de zorg? Neem dan gerust contact met ons op. Ondersteuner van de cliëntenraad voor Brijder/Parnassia Groep is Antoinette Goes. Je kunt haar via mail bereiken.