Evaluatie oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’

Online metingen en ondersteuning bij de onderbouwing van de oudercursus 'Help mijn kind kan niet zonder'. Deze cursus is voor ouders die zich zorgen maken en opvoedvragen hebben over het problematisch middelengebruik van hun kind en beoogt opvoedstress bij ouders te verminderen door positieve opvoedvaardigheden te versterken.
De cursus is ontwikkeld door Brijder Jeugd, ontving in 2021 van het RIVM de erkenning ‘goed onderbouwd’ en is inmiddels ook beschikbaar bij Tactus, Jellinek, VNN en Indigo. Het PARC verzorgt de online evaluatiemetingen van de cursussen bij deze instellingen. De resultaten van deze metingen worden halfjaarlijks teruggekoppeld aan de cursusleiders en komen terug in de procesevaluatie. Daarnaast biedt PARC ondersteuning bij de verdere onderbouwing van de cursus via bijdragen aan literatuuronderzoek en documenten voor het erkenningstraject en via aanvullend onderzoek.

Betrokken bij de evaluatie oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’

  • Renske Spijkerman, senior onderzoeker