Wat biedt Brijder voor familie en naasten?

Wij begrijpen dat verslaving niet alleen de persoon zelf raakt, maar ook de directe omgeving. Als familielid of naaste kun je veel last hebben van problemen die komen door de verslaving.

We ondersteunen en informeren je graag over de hulp die beschikbaar is voor familie en naasten. Aarzel niet en neem contact met ons op als je vragen hebt of advies wilt of lees wat je zelf kan doen

Een dierbare in behandeling 

Wij houden je graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Dat mag alleen als jouw naaste daarmee instemt. Het komt voor dat een cliënt (tijdelijk) geen contact wil met de familie. Je hebt dan wel altijd recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie van de behandelaar. De behandelaar zal altijd proberen om het contact tussen cliënt en familie te herstellen, omdat dit meestal zorgt voor sneller herstel en verbetering van de kwaliteit van leven.  

Jouw steun kan van grote waarde zijn. Hoe we je betrekken bij de behandeling verschilt en hangt af van de wensen en mogelijkheden. Het komt voor dat een partner meegaat naar 1 van de gesprekken. Bij systeemgesprekken of systeemtherapie ben je echt onderdeel van de behandeling. Maar het kan ook dat je jouw naaste vooral buiten de behandeling steunt. Of dat je zelf te veel in de knel komt en geen ruimte hebt om je naaste te steunen. Er is ook ondersteuning voor jou als je dat wilt. 

KOPP/KOV en PVO

KOPP/KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOV). Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die kampen met verslavingsproblematiek, meer risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen. Daarom bieden we voor kinderen/tieners KOPP/KOV groepen. Voor ouders die in zorg komen bij Brijder bieden we een ouder-kind gesprek aan met onze PVO (Programma Verslaving en Ouderschap)-medewerker. 

Wat wordt bedoeld met familie en naasten?

Met familie bedoelen wij alle naastbetrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld een partner, kind, broer of tante zijn. Maar ook een goede vriend, buurvrouw of vrijwilliger. Het gaat om iedereen die zich betrokken voelt.