KOPP/KOV

KOPP/KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOV). Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die kampen met verslavingsproblematiek, meer risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen. Daarom bieden we bij Brijder ondersteuning aan zowel de kinderen als ouders om hiermee om te gaan. Lees verder wat wij bieden. 

KOPP/KOV groepen voor kinderen 

In de KOPP/KOV groepen kunnen kinderen met elkaar delen wat ze thuis meemaken, leren ze het herkennen van en omgaan met emoties en gevoelens en geven we uitleg over psychische ziekten en verslaving. En er is natuurlijk ook ruimte voor leuke activiteiten en plezier.  

De groepen worden zowel preventief als naast de reguliere hulpverlening ingezet voor alle kinderen die een familielid hebben met psychische klachten en/of verslaving.

Programma Verslaving en Ouderschap (PVO) 

Opvoeden is een uitdaging, het is leuk, waardevol, maar soms ook hard werken. Voor een ouder met een psychisch- of verslavingsprobleem kan opvoeden een extra last worden. Voor de kinderen kan dit ook gevolgen hebben, bijvoorbeeld leven met het geheim dat je een ouder hebt met een psychisch probleem. Daarom bieden we iedereen die in zorg is bij Brijder en kinderen heeft, een ouder-kind gesprek met onze PVO-medewerker. Het Programma Verslaving en Ouderschap richt zich zowel op de ouders als op de kinderen. Het doel van het ouder-kind gesprek is om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en indien nodig hulp te bieden. Daarnaast ondersteunen we ouders bij opvoedingsvraagstukken. 

Preventie en voorlichting

Hulp voor familie en naasten