Algemeen paginakop met kruimelpad zonder CTA

Familievertrouwenspersoon en familieraad

Familievertrouwenspersoon en familieraad

Als jouw familielid bij ons in behandeling is voor een verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jezelf. Bij een familievertrouwenspersoon kun je terecht voor onder andere informatie en advies en de familieraad behartigt de belangen van familie en direct betrokkenen van onze cliënten.

Je kunt contact opnemen als jouw naaste in behandeling is bij Brijder. De familievertrouwenspersoon biedt: 

  • informatie en advies; 
  • ondersteuning en bemiddeling; 
  • hulp bij een klacht. 

Je kunt direct en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Je hebt geen toestemming nodig van de cliënt. De dienstverlening is gratis. 

Vertrouwelijk en onafhankelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Ook zijn de familievertrouwenspersonen in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit betekent dat ze onafhankelijk zijn van Brijder.  

De Familievertrouwenspersonen bij Brijder zijn: 

Familieraad 

Jouw ervaringsdeskundigheid als familie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van onze zorg. Er is een regionale Familieraad ván, door en voor familie en direct betrokkenen van onze cliënten. Als de familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de familieraad door naar de familievertrouwenspersoon. 

Om het doel van de Familieraad te bereiken is intensief contact met jou als familie nodig. Wij nodigen je uit ons te laten horen wat jij van de zorg en hulpverlening vindt, zodat wij weten hoe wij je belangen goed kunnen behartigen en je kunnen vertegenwoordigen. De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Ben je familielid van een cliënt bij ons, dan kun je lid worden.