Algemeen paginakop met kruimelpad zonder CTA

Alphen aan de Rijn

Alphen aan de Rijn

Ons team in Alphen aan den Rijn bestaat uit gedreven en ervaren medewerkers, met oog voor de cliënt en de omgeving. Ons team bestaat uit verslavingsartsen, psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, cognitief gedragstherapeut en ervaringscoach. Wij willen aansluiten bij dat wat jij nodig hebt, vanzelfsprekend binnen de aanwezige kaders en (on)mogelijkheden.

We werken ook samen met andere zorgpartners en maatschappelijke organisaties als dat nodig is. Herstel van verslaving gaat nooit enkel en alleen over het stoppen met een middel of middelen, maar vooral over het onderliggende. Over angsten, gemis of een tekort aan dag invulling en zingeving waarbij het middel het “medicijn” is. Samen brengen we die in kaart en gaan we aan de slag om tot een passend behandelplan te komen waarin jij altijd leidend bent. Jij voert de regie over je eigen herstel en wij hebben de kennis en ervaring om je daarbij te ondersteunen.

Het eerste contact met ons is laagdrempelig en volledig vrijblijvend. Wil je informatie of eens sparren over zaken die jou in de weg zitten in relatie tot verslaving en verslavingsgedrag? Dat kan altijd, vul het onderstaande contactverzoek in en je wordt zo spoedig mogelijk door 1 van ons gebeld.

Contactverzoek

En mocht je je vervolgens aan willen melden? Lees dan hoe je dit kan doen onder het volgende kopje “Aanmelden”.

Aanmelden

We kunnen ons heel goed voorstellen dat de stap groot is om je bij ons, “verslavingszorg”, aan te gaan melden. In onze profielen stellen wij ons kort aan je voor. Mocht je na het lezen van de profielen een voorkeur voor een behandelaar hebben, dan kun je dit in jouw aanmelding aangeven. Het kan helaas zo zijn dat de behandelaar van jouw voorkeur een wachtlijst kent, samen zullen we dan kijken hoe verder.

Aanmelden Bekijk onze profielen

Ons behandelaanbod

Veel van ons aanbod is maatwerk. We bieden het aan in de vorm van 1op1-gesprekken, in groepen, via online-modules en in een mix van de diverse vormen.

Behandelaanbod locatie Alphen aan den Rijn Brijder Web

Deze groep volg je tweemaal per week, voor de duur van 6,5 week (13 bijeenkomsten). Jouw plan van ontgifting/detoxen wordt in groepsverband gevolgd en wekelijks worden de doelen en tussenstappen die hierbij nodig zijn besproken. Tevens komen er diverse herstelondersteunende thema’s aan bod.

Gedragen door de kracht van de groep werk je aan het loskomen van verslavende middelen en oud verslavingsgedrag. Na deze groep is er een evaluatiemoment waarin we met je bespreken wat er nog nodig is om gestopt te blijven.

Samen met jouw behandelaar maak je een plan om los te komen van middelen en oud, ongewenst (verslavings)gedrag. In jouw plan wordt ook bepaald welke behandelvorm het beste bij je past om gestopt te blijven. Je komt, bij voorkeur, naar onze poli om aan jouw herstelplan te werken. 

Opname Vervangende Detox Thuis

Het, onder intensieve begeleiding van Brijder, thuis ontgiften van drugs en/of alcohol. Er wordt samen met jou een afbouwplan opgesteld, waarin het streven is om binnen 10 dagen vrij te zijn van middelen. Ook zal er gesproken gaan worden over een plan voor na de detoxfase, wat is er nodig om gestopt te blijven?! 

Indien blijkt dat het thuis ontgiften niet, of niet voldoende resultaat oplevert, kunnen we ook een opname in 1 van onze klinieken inplannen.

Je leert meer over de relatie tussen denken, voelen en doen, waardoor jouw gebruik en/of gedrag verandert. Je onderzoekt: 

 • In welke situaties heb je de neiging om te gebruiken of te gokken? 
 • Welke factoren lokken middelengebruik of gokken uit? 
 • Wat zijn de gevolgen van gebruik of gokken? 
 • Hoe ga je op een andere manier met deze situaties om? 
 • Wat heb je nodig om jouw doel vol te houden? 

Deze behandeling wordt individueel; in groepsvorm, online en in een mix van vormen aangeboden. 

Deze therapievorm helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegen kunt komen (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).  

ACT bestaat uit de volgende 6 verschillende processen/vaardigheden: 

 • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen. 
 • Defusie: Afstand nemen van je gedachten. 
 • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld). 
 • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu. 
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt. 
 • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden. 

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden. 

Deze behandeling wordt individueel; in groepsvorm, online en in een mix van vormen aangeboden. 

Een groep voor mensen aan het begin van hun herstelproces en voor hen die zijn vastgelopen in hun herstelproces. Deze groep wordt geleid door ervaringscoaches.  

Wat je kunt verwachten: 

Door aan te sluiten vanuit de ervaringen en opgedane kennis van ervaringscoaches wordt je uitgedaagd en gestimuleerd om “in beweging” te komen. 

 • We onderzoeken wat herstel inhoudt en vooral wat de jij daarin zelf kunt betekenen. 
 • Je gaat jouw veranderwens(en) binnen de diverse leefgebieden concreet maken en uitwerken hoe jij je wensen/doelen wilt behalen. 
 • We werken aan het versterken van jouw eigen regie/autonomie. 

Na 8 bijeenkomsten van ieder 2 uur ben je voldoende gemotiveerd en voldoende in staat om zelf invulling te geven aan jouw herstelplan. Een herstelplan wat doelen kent binnen, en buiten Brijder. Die doelen gaan dus niet enkel en alleen over middelengebruik, maar nog meer over doelen in leefgebieden zoals daginvulling, steunsysteem, geldzaken en zingeving. 

Na deze groep is er een evaluatiemoment waarin we met je bespreken wat er nog meer nodig is om jouw verandering te versterken. 

Dit is een therapievorm waarbij je wordt gevraagd aan een traumatische herinnering terug te denken. Tegelijkertijd wordt je afgeleid, meestal door oogbewegingen of door geluiden. Hierbij komt een proces op gang in de hersenen waardoor het natuurlijke verwerkingsproces wordt gestimuleerd.

Wij behandelen alleen enkelvoudige trauma’s, geen meervoudige en complexe trauma’s. Bij een enkelvoudig trauma maakte je één keer iets heftigs mee, bijvoorbeeld een ongeluk of overval. Deze heel vervelende gebeurtenis heb je nog niet goed verwerkt en dit leidde vervolgens tot een trauma.

Mensen die last hebben van een verslaving hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren. De VERS is een training die hen helpt om te leren hun emoties beter te hanteren, waardoor ze minder (snel) hoog oplopen. Tijdens deze training wordt de focus gelegd op bewustwording van emoties. Het beter begrijpen van- en grip krijgen op emoties om er beter mee om te leren gaan, vormen de basis van de VERS. Handvatten om onvoorspelbare sterke emotionele reacties te leren beheersen worden tijdens deze training aangereikt.

In deze training leer je beter omgaan met stress, sombere en angstige gevoelens en het gejaagde leven van alledag. Ontdek hoe je milder voor jezelf en anderen kunt zijn en maak kennis met de basis van mediteren.    

Je leert als het ware je eigen denkprocessen en gevoelens te observeren, zonder dat je er iets mee “moet”. Hierdoor krijg je meer afstand van je gedachten en word je minder meegesleurd door alle gedachten die op een dag langskomen. Je krijgt meer innerlijke rust en er ontstaat meer verbinding tussen hoofd (ratio) en hart (gevoel). 

Deze behandeling wordt individueel; in groepsvorm, online en in een mix van vormen aangeboden.

Naast de (mogelijke) inzet van ADHD-medicatie bieden we ook coaching aan. Die bestaat uit praktische ondersteuning bij bepaalde taken en zaken die als lastig worden ervaren. Het gaat hierbij vooral om het aanleren van vaardigheden die helpen bij het oplossen van dagelijkse problemen, maar dragen ook bij aan het behalen van je doelen. 

Een gesprek met een medewerker rondom jouw gezinssituatie kan onderdeel van jouw behandeling uitmaken. Dit gesprek wordt ook wel een PVO-consult genoemd. Brijder vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de omgeving van de cliënt, aangezien deze een belangrijke rol kan/zal spelen in jouw herstel.  

Onze ambulante behandeling biedt ook de mogelijkheid voor familie en vrienden om betrokken te worden bij het herstelproces. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van systeemgesprekken, vanzelfsprekend zal jij, de cliënt, daar toestemming voor moeten geven. 

Een gesprek met iemand die je echt begrijpt; omdat er veel herkenning is in wat jij meemaakt, of hebt meegemaakt in relatie tot je verslavingsproblematiek. Hij/zij snapt hoe verslaving en het bijbehorende gedrag werkt, aangezien dat ook vaak een onderdeel is geweest van het leven van de ervaringscoach.  

Misschien kan de ervaringscoach je laten zien, doen vertrouwen, dat een leven zonder middelen ook voor jou haalbaar is. 

Onze locatie beschikt over een medicatiepoli waar je onder toezicht jouw medicijnen of methadon verstrekt krijgt. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met jouw behandelaar indien je gebruik wil maken van deze poli. 

Voor een ieder die bij Brijder Alphen uitgeschreven is bestaat er de mogelijkheid om 4x per jaar (gratis) naar een terugkombijeenkomst te komen om (succes)ervaringen te delen. 

Daarnaast zijn wij als begeleiders van die bijeenkomsten ook een “waakvlammetje” en kunnen we mogelijke terugval en de negatieve gevolgen daarvan voorkomen. We kunnen vroegtijdig het gesprek met je aangaan omtrent de signalen die wij (denken te) zien die tot terugval in oud gedrag/gebruik kunnen leiden.

Brijder Jeugd

Brijder Jeugd

Op deze locatie kun je terecht voor jeugdpreventie en jeugdbehandeling. Veel jongeren experimenteren wel eens met drank en drugs. Vaak blijft het daarbij, maar soms ontstaat een alcohol- of drugsverslaving. Brijder helpt verslaafde jongeren met het overwinnen van hun verslaving. Zo krijgen zij weer controle over hun gezondheid, ontwikkeling en leven. De onderwerpen school en werk, huisvesting, vrije tijd en ouders en vrienden staan tijdens de behandeling centraal.

Lees meer informatie over Brijder Jeugd

Informatie voor verwijzers

In behandeling bij Brijder