Alcoholverslaving bespreekbaar maken: tips

Vaak vinden mensen het lastig om met een naaste (de partner, een kind of een vriend) een gesprek aan te gaan over verslaving. Zeker wanneer de persoon in kwestie zelf niet inziet dat zijn of haar alcoholgebruik problematisch is, terwijl u misschien merkt dat uw naaste zich anders gedraagt door het alcoholgebruik.

Veroordeel de persoon met het alcoholprobleem niet en probeer een open gesprek aan te gaan.

Onze tips voor een open gesprek:

  • kies een moment waarop u rustig met elkaar kunt praten
  • kies een moment waarop uw naaste niet onder invloed van alcohol is
  • probeer vanuit uzelf te praten ('ik ervaar' / 'ik zie')
  • vertel dat u zich zorgen maakt. Noem voorbeelden van problemen die ontstaan zijn door het alcoholgebruik. Focus op deze problemen en de oplossingen in plaats van op het alcoholgebruik
  • veroordeel het gebruik niet
  • luister goed en vraag naar de reden vah het gebruik
  • toon begrip voor het feit dat stoppen of minderen niet gemakkelijk is
  • bied aan om samen te kijken naar behandelmogelijkheden. Stel bijvoorbeeld voor om samen naar de huisarts te gaan
  • geef de ander tijd om over het gesprek na te denken en kom er op een later moment op terug.

Brijder organiseert regelmatig gratis de cursus 'Help, mijn kind kan niet zonder', voor ouders van wie de kinderen problematisch alcohol drinken. Ouders krijgen hier handvatten aangereikt waardoor zij zich minder machteloos voelen en de regie weer in handen krijgen.

Kijk bij onze cursussen en trainingen wanneer de eerst volgende bijeenkomst plaatsvindt.

Ook bieden we ook ondersteuning voor partners, familie en naasten.