Een verslaving van uw kind, partner of familielid heeft vaak ingrijpende gevolgen voor u en uw gezin. Woede, verdriet, machteloosheid en hoop zijn emoties waar u mee te maken krijgt. En teleurstelling. Omdat u al de zoveelste poging heeft gedaan om iemand die u lief  heeft te helpen met het minderen of stoppen met het gebruik van verslavende middelen. Helaas, vaak tevergeefs. Om u staande te houden, heeft Brijder verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Ook als uw kind, partner of familielid niet bij ons in behandeling is.

Wat levert de hulp op voor naasten?

 • meer kennis en inzicht in de verslaving
 • delen van informatie met andere mensen
 • hart kunnen luchten bij een deskundige
 • ervaringen uitwisselen met mensen die in eenzelfde situatie zitten
 • een luisterend oor, begrip krijgen, serieus worden genomen
 • deskundig advies

Ondersteuning speciaal voor u

E-consult ervaringsdeskundigen
Mensen die zelf weten hoe het is om samen te leven met een verslaafde partner bieden u een luisterend oor en kunnen u vanuit hun eigen ervaring adviezen geven. Via ervaringsdeskundigen@brijder.nl komt u met een ervaringsdeskundige  in contact.

Persoonlijke gesprekken
U kunt bij een preventiewerker terecht met vragen en probleemsituaties. Door het geven van voorlichting, door begeleiding en consultatie wordt uw situatie in beeld gebracht en besproken. Dit gesprek kan op verzoek ook plaatsvinden met uw verslaafde kind, partner of familielid.

Informatieavonden voor verwanten over alcohol.
In Alkmaar en Haarlem zijn er gratis informatieavonden voor partners/ volwassen kinderen/familieleden/vrienden van mensen met een alcoholprobleem. U krijgt informatie over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik, hoe u kunt omgaan met iemand die teveel drinkt en u leert grenzen stellen. Kijk op de cursusagenda van www.brijder.nl.

Ouder ondersteuningsavonden
Iedere eerste donderdag van de maand is er in Noord-Holland een ondersteuningsavond voor ouders. Het doel van de avond is om ouders met verslaafde kinderen met elkaar in contact te brengen, zodat u ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Kijk in onze agenda wanneer de eerste ondersteuningsavond plaatsvindt.

Cursus Help mijn kind kan niet zonder
U krijgt in vijf avonden handvatten aangereikt om anders met het kind om te gaan waardoor u zich minder machteloos voelt en de regie weer in handen krijgt. Kijk in onze agenda wanneer de cursus van start gaat.

Praatgroep voor kinderen van verslaafde ouders
In de doe- en praatgroepen (KOPP/KVO) kunnen kinderen en jongeren hun verhalen kwijt en kunnen ze kennismaken met kinderen met dezelfde ervaringen. Er wordt gerichte informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouder(s) en kinderen oefenen met vaardigheden om specifieke situaties te hanteren, waarmee zij worden geconfronteerd. De groepen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 8-12 jaar, 12-16 jaar,16-18 jaar en 18+.

Familieraad
De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. U kunt als familielid gevraagd en ongevraagd uw visie geven op onze hulpverlening via de Familieraad. Kijk op onze website hoe u met de raad in contact komt.

Familievertrouwenspersoon (fvp)
De familievertrouwenspersoon  is onafhankelijk en steunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of manager van de afdeling. U kunt hier ook terecht voor een luisterend oor, informatie en advies en als u zaken signaleert. De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Betrokkenheid bij de behandeling

Het betrekken van de omgeving bij de behandeling kan voor een sneller en duurzamer herstel zorgen. Wij hebben een aantal behandelprogramma’s waarbij uw ondersteuning wordt gevraagd. Uw betrokkenheid kan van grote waarden zijn.

Multi Dimensionele Familie Therapie: MDFT
MDFT is een intensieve gezinstherapie bedoeld voor jongeren met diverse problemen. Als ouder en kind bent u nauw met elkaar verweven. Door samen om tafel te zitten, komen verschillende problemen snel aan het licht en kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Het programma duurt 4 tot 6 maanden.

Systeemgesprekken
Met systeem bedoelen we uw gezin en naaste familie en vrienden. Voor het slagen van de behandeling kan het belangrijk zijn om met uw naaste te kijken welke verandering in een bepaalde situatie nodig is om en hoe dit kan worden bereikt. Zo komt er een goede samenwerking en communicatie met elkaar tot stand, hetgeen de behandeling bevordert.

Systeemtherapie
Het doel van deze therapie is het contact tussen u en uw naaste te verbeteren en vastgelopen patronen te doorbreken. Hierdoor krijgt u meer begrip voor elkaar. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen u en uw naaste tips waardoor u beter in staat bent om zelf oplossingen te vinden.

Meer weten?
Brijder organiseert regelmatig voorlichtings- en ondersteuningsavonden. Kijk in onze agenda de actuele cursusinformatie. Behoefte aan een individueel gesprek? Neem dan contact op met 088 - 358 22 60 of preventie@brijder.nl

Bij het steun- en informatiepunt Verslaafd aan jou, voor naasten van verslaafden, vindt u mogelijk ook de nodige steun: Verslaafdaanjou.nl

Tips om uw naaste positief te beinvloeden

Iemand op z'n (drank)gebruik aanspreken is niet gemakkelijk. Vooral als die persoon zelf vindt dat er niets aan de hand is. En dat is meestal het geval...  Uw naaste is zelf verantwoordelijk om iets aan het gebruik te veranderen. Maar u kunt wel iets doen om uw naaste positief te beïnvloeden.

 • Los geen problemen voor de gebruiker op. Als u constant nadelen oplost die het gebruik van middelen met zich meebrengt, heeft  uw naaste weinig redenen om te veranderen om dat hij de consequenties van zijn gedrag niet ervaart.
 • Dek het probleem niet toe. Veelal moet alles wijken voor de gebruiker. Hierdoor komen de mensen in de directe omgeving in de knel. Zij zoeken steeds oplossingen en aanpassingen voor allerlei dagelijkse problemen die met de verslaving te maken hebben en zwijgen vaak uit schaamte. Door het probleem te bespreken en bespreekbaar te houden, voorkomt u dat u in een hoek wordt gedrukt waar u zich niet wilt bevinden.
 • Wees duidelijk. Vertel dat u zich grote zorgen maakt over het gebruik van uw naaste. Geef duidelijke voorbeelden van de problemen die zijn ontstaan door het gebruik. Het beste tijdstip waarop u dit kan doen, is kort nadat er door het gebruik een probleem is ontstaan.
 • Bepaal je grenzen en bescherm je eigen belangen. Het komt vaak voor dat mensen die met een gebruiker omgaan steeds meer van zichzelf gaan inleveren. Ze laten zich steeds meer door de verslaving leiden en cijferen zich weg. U draagt niet de verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw naaste en u bent hier ook niet schuldig aan. Bedenk wat uw grenzen zijn en maak hier duidelijke afspraken over.
 • Ga een constante strijd uit de weg. Zoek het evenwicht tussen grenzen stellen enerzijds en het vermijden van constante strijd anderzijds. Als u constant strijdt over het gebruik en de gevolgen daarvan, raakt uzelf uitgeput. Stel prioriteiten, zorg voor ontspanning en een goede sfeer als dat nog mogelijk is.
 • Oriënteer op hulpverlening en neem weerstand hiertegen weg. Bekijk welke hulpverleningsmogelijkheden er in de omgeving zijn voor uw naaste en mogelijk voor uzelf. U kunt dit ook met uw huisarts bespreken. U kunt misschien weerstand tegen het zoeken van hulp verminderen door aan te bieden mee te gaan naar het eerste gesprek.
 • Zoek informatie over alcohol, drugs en verslaving. Als u meer kennis hebt over middelen en verslaving krijgt u meer begrip voor de situatie waarin uw naaste zich verkeert.