NextLevel: Generieke game-principes voor E-Health in de ggz

Spelletjes en online games bevatten elementen die maken dat mensen het plezierig vinden om deze te (blijven) spelen. Deze motivatieverhogende elementen kunnen ook bruikbaar zijn voor andere doeleinden. Het toepassen van game-elementen in een andere context dan een game, wordt ‘gamificatie' genoemd. NextLevel is een interdisciplinair onderzoeksproject waarin wetenschappers, praktijkinstellingen (waaronder de jeugdverslavingszorg) en de creatieve industrie samenwerken om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van gamificatie van E-health interventies in de ggz en verslavingszorg.

Doel

Het doel van het NextLevel project is om generieke gameprincipes te onderzoeken die kunnen worden toegepast om de motivatie van patiënten voor het gebruik van online interventies binnen de ggz te verhogen.

Methode

In samenwerking met de creatieve industrie worden verschillende gegamificeerde interventies ontwikkeld. Om brede toepasbaarheid van de game-principes te bevorderen, worden verschillende, veel toegepaste ggz-interventies voor verschillende patiëntgroepen gegamificeerd en onderzocht. De toegevoegde waarde van gamificatie op de motivatie en het behandelresultaat wordt onderzocht in een aantal gerandomiseerde gecontroleerde studies, waarin de gegamificeerde interventies worden vergeleken met vergelijkbare niet-gegamificeerde interventies en een controleconditie. Met behulp van de ‘user-centered approach' wordt in diverse exploratieve studies onderzocht wat belangrijke voorwaarden zijn voor implementatie van de gegamificeerde interventies.

Projectduur

In afrondende fase.

Financier

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Onderzoeksteam

 • Valentijn Visch: universitair docent Technische Universiteit Delft (projectleider)

 • Reinout Wiers: hoogleraar Universiteit van Amsterdam

 • Renske Spijkerman: senior onderzoeker - het PARC

 • Michael Bas: hoofd ontwerpbureau RANJ

 • Richard Goossens: hoogleraar Technische Universiteit Delft

 • Vincent Hendriks: hoofd onderzoek - het PARC

 • Elske Salemink: universitair docent Universiteit van Amsterdam

 • Kees Korrelboom: senior onderzoeker PsyQ

 • Marilisa Boffo: post-doc Universiteit van Amsterdam

 • Panote Siriaraya: post-doc Technische Universiteit Delft

 • Marierose van Dooren: aio Technische Universiteit Delft