Verslaving is een chronische aandoening met een sterk recidiverend beloop. Zo'n 40 tot 60% van de patiënten die voor alcohol of drugs afhankelijkheid worden behandeld, blijken binnen een jaar weer te zijn teruggevallen in alcohol- en/of druggebruik. Desondanks zijn veel behandelingen op abstinentie gericht en vangen zij aan met een klinische detoxificatie, waarbij tijdens een kortdurende opname de patiënt lichamelijk wordt ontgift, zodat ambulante of klinische vervolg­behandeling mogelijk is.

Doel

In dit onderzoek worden de aard en ernst van de verslaving, de comorbide (psychiatrische) problematiek, en verschillende aspecten van executief functioneren in kaart gebracht aan de hand van (semi-) gestructureerde interviews, vragenlijsten en diverse computertaken. Onderzocht wordt in hoeverre deze (endo-)fenotypische patiëntkenmerken voorspellend zijn voor of samenhangen met het beloop van de behandeling (zoals vroegtijdige dropout) en de behandeluitkomst (abstinentie, gecontroleerd of overmatig alcohol- of druggebruik). Op basis van de resultaten kan de behandeling beter worden afgestemd op de specifieke wensen en kenmerken van de patiënt.

Methode

Het onderzoek betreft een naturalistische cohort-studie onder patiënten met een DSM-diagnose middelenafhankelijkheid die worden opgenomen op de high, medium of low care afdeling van de Nieuwe Kliniek van Brijder Verslavingszorg in Den Haag. Zes maanden na opname in de Nieuwe Kliniek worden de patiënten benaderd voor een follow-up interview, gericht op met name de gevolgde behandeling(en) na ontslag uit de Nieuwe Kliniek, de tevredenheid met de ontvangen zorg, en het alcohol- en druggebruik sinds het verlaten van de Nieuwe Kliniek.

Projectduur

Het betreft een doorlopend project, dat begonnen is in september 2012 onder een cohort alcohol­afhankelijke patiënten en dat in 2014 wordt uitgebreid naar alle alcohol- drugafhankelijke patiënten.

Financier

Het onderzoek wordt gefinancierd uit eigen middelen.

Onderzoeksteam

  • Marlies Marissen: GZ-psycholoog i.o.
  • Yasemin Tanriverdi (september 2012 – april 2013) stagiaire
  • Martijn Huits (maart 2013 – heden) stagiair
  • Peter Blanken: senior onderzoeker Brijder-PARC