Onderzoeken Brijder Onderzoek (PARC)

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten van Brijder Onderzoek (PARC) volwassenen.

Farmacotherapie
CATCH

Cocaine Addiction Treatments to improve Control and reduce Harm.

Heroïne op medisch voorschrift: contingentie management

Is contingentie management een effectieve interventie in het reduceren van cocaïnegebruik onder patiënten in de medische heroïnebehandeling?

Heroïne op medisch voorschrift: lange termijn beloop

Het cohort patiënten uit de oorspronkelijke gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift is ongeveer 7 jaar gevolgd.

Heroïne op medisch voorschrift: meta-analyse

Doel van deze studie is een meta-analyse uitvoeren naar het effect van heroïne op medisch voorschrift op basis van uitgevoerd onderzoek in Europa en Canada.

Bipolaire stoornis en alcoholafhankelijkheid
Kennisplatform: Bipolaire stoornis en Alcoholafhankelijkheid. Doelen zijn: kennisoverdracht, bruikbaar screeningsinstrument en geïntegreerde behandeling.

Zorgregistratie/Evaluatie
Routine Outcome Monitoring (ROM)

Het routinematig meten, vastleggen en terugkoppelen van problematiek en het functioneren van de cliënt.

Cliënt Monitoring Systeem (CMS)

Tabellenboeken met cliëntkenmerken van Brijder.

Outcome Feedback System (OFS)

Terugkoppeling op de doelgroep-, proces- en resultaatgegevens van de afdelingen van Palier.

Ervaringsdeskundigheid bij de intake

De effectiviteit van aanvullende contacten met ervaringsdeskundigen tijdens de intake op het verloop van het intakeproces en de zorgtoewijzing.
 

Verslaving en comorbiditeit
Money for Medication

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit van contingentie management ter verbetering van medicatietrouw bij patiënten met een psychotische stoornis.

Recidivemonitor (in voorbereiding)
Brijder-PARC onderzoekt de recidive in delictgedrag. Het onderzoek richt zich op patiënten van de forensische poliklinieken van Palier.

Alcoholafhankelijkheid: genetische voorspellers van behandeleffect
(in voorbereiding)
Onderzoek naar genetische voorspellers van behandeleffect bij alcoholafhankelijkheid. Vergelijking effectiviteit topiramaat en naltrexon.


Klinische zorg
De Nieuwe Kliniek: patiëntkenmerken en behandelresultaat
Onderzocht wordt of bepaalde patiëntkenmerken voorspellend zijn voor of samenhangen met het beloop van de behandeling en de behandeluitkomst.


Innovatie
De combibehandeling: een gerandomiseerde studie (in voorbereiding)
In dit onderzoek wordt de reguliere face-to-face Leefstijltraining vergeleken met de combi­behandeling, waarbij de verhouding tussen het aantal online en face-to-face behandel­contacten in twee varianten wordt onderzocht.