Brijder biedt naast preventieactiviteiten, zowel kortdurende als intensieve behandelingen op maat. Verder zorgen wij voor een zinvolle dagbesteding voor onze cliënten door dagbestedingsprogramma's. Onze hulp is er voor iedereen. Hierover leest u meer in onze verschillende folders. Heeft u vragen? Wilt u advies? Bel: 088 - 358 20 00.

Handboek Programma Verslaving & Ouderschap (PVO)

Het handboek beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van opvoedingsvragen bij ouders die in zorg komen. Ook wordt aandacht besteed aan casuïstiek.

Handboek: Programma Verslaving & Ouderschap (PVO)

Jaarverslag

Parnassia Groep laat u in een digitaal jaarmagazine zien wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, waar we nu aan werken en welke plannen we hebben voor de komende periode. We hebben onze zorg dichter bij mensen gebracht als ook verder verbeterd. Hierdoor hebben wij vele patiënten kunnen begeleiden in hun herstel: naar een betere kwaliteit van leven.

Algemeen

Welkom bij Brijder
Brijder is er voor iedereen met een lichte of ernstige verslaving. In deze folder leest u hoe wij u helpen om te stoppen of minderen met uw verslaving.
Folder: Welkom bij Brijder

Familie en naasten
Een verslaving van uw kind, partner of familielid heeft vaak ingrijpende gevolgen voor u en uw gezin. Brijder heeft verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen.
Folder: Familie en naasten

Klacht, compliment en suggestie
In deze folder leest u hoe u uw ervaringen, positief of negatief, aan ons kunt laten weten.
Folder: Uw klacht, compliment en suggestie

Uw rechten en plichten
Als u wordt behandeld voor een verslavingsprobleem, heeft u te maken met rechten en plichten. Een aantal van de belangrijkste rechten en plichten worden in deze folder kort beschreven.
Folder: Uw rechten en plichten

Cliëntenraad
De cliëntenraad van Brijder bestaat uit cliënten en ex-cliënten van Brijder. Door onze ervaring weten wij wat er goed gaat en beter kan. Deze ervaring zetten wij graag samen met u in.
Folder: Cliëntenraad

Routine Outcome Monitoring
Om onze zorg aan te laten sluiten bij uw behoefte, inventariseren wij uw klachten voor, tijdens en aan het einde van uw behandeling. Wij vragen u daarvoor een vragenlijst in te vullen.
Factsheet: Routine Outcome Monitoring

Medicatieoverzicht
Gebruikt u medicijnen? Zorg dat Brijder een actueel medicatieoverzicht van u heeft.
Factsheet: Medicatieoverzicht

Second opinion poli
Twijfels over een gestelde diagnose en/of behandeling? Een tweede mening (second opinion) kan uitkomst bieden. In deze folder leest u hoe uw een second opinion aanvraagt.
Folder: Second Opinion Poli

Vrijplaats
Om ervaringdeskundigheid optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen is de Vrijplaats opgericht. Folder: Vrijplaats

Thiamine en alcohol
Mensen die overmatig alcohol drinken lopen een grote kans op een tekort aan vitamine B1. Lees over de oorzaken en de risico's.
Folder: Thiamine en alcohol

Verhinderd voor uw afspraak?
Het kan gebeuren dat u niet op uw afspraak kunt komen. Laat ons dit uiterlijk één werkdag van te voren weten.
Folder: Verhinderd voor uw afspraak?

Preventie

Advies, Begeleiding en Consultatie
Met deze gesprekken wil Brijder Jeugd informeren, begeleiden en zo nodig verwijzen naar hulp. De gesprekken zijn voor jongeren, ouders/opvoeders, hulpverleners en begeleiders.
Folder: Advies Begeleiding Consultatie

Oudercursus 'Hellup, mijn kind kan niet zonder...'
Een cursus van 4 bijeenkomsten voor ouders en opvoeders met kinderen die problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken.
Flyer: Oudercursus Help, mijn kind kan niet zonder

Voor meer folders en publicaties van Brijder Jeugd gaat u naar de website www.brijderjeugd.nl
 

Kortdurende behandeling

Brijder in Hoofddorp, Uithoorn en Amstelveen
Voor hulp of advies bij middelengebruik of verslavend gedrag zoals gokken of gamen.
Folder: Verslavingszorg in Hoofddorp, Uithoorn en Amstelveen

Brijder in Delft, Westland en Oostland
Voor hulp als u problemen heeft door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen.
Folder: Verslavingszorg in Delft, Westland en Oostland

Verslavingszorg in Gouda
GGZ specialisten in Gouda: Verslavingszorg bij Brijder, Interculturele psychiatrie bij i-psy en forensische en intensieve zorg bij Palier.
Flyer: Verslavingszorg in Gouda

Running therapie
U werkt op een sportieve en actieve manier aan uw verslavingsprobleem, conditie, kracht en uithoudingsvermogen.
Folder: Running therapie
 

Brijder Intensieve behandeling

Dagbehandeling Hoofddorp
Een intensieve behandeling om uw verslaving onder controle te krijgen. U verblijft meerdere dagdelen per week op de afdeling.
Folder: Dagbehandeling Brijder Hoofddorp

Ontgiften
Het is belangrijk ontgiften verantwoord en onder begeleiding te doen. Dit kan door te ontgiften in uw eigen leefomgeving of door opname in een kliniek.  
Folder: Ontgiften

Medisch Sociaal Centrum Den Haag
U krijgt onder medisch toezicht heroïne en methadon verstrekt. U krijgt bij ons een medische behandeling, om gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen.
Folder: Medisch Sociaal Centrum

Kliniek Den Haag
In de kliniek van Brijder in Den Haag helpen we u stoppen met het gebruik van alcohol, drugs of gokken.
Folder: De kliniek Den Haag

BOPZ: gedwongen opname
U leest over de verschillende vormen van gedwongen opname, de opnameprocedure, de gevolgen en de beëindiging ervan en uw rechten tijdens de gedwongen opname.
Folder: BOPZ: gedwongen opname

GHB kliniek Hoofddorp en GHB kliniek Den Haag
Onze hulpverleners in de kliniek van Hoofddorp en Den Haag hebben ruime ervaring met mensen die willen afkicken van GHB.
Folder: GHB kliniek