Aanmelden

Ervaringsdeskundigheid.jpg

Van mensen die hun ervaring professioneel willen inzetten binnen Brijder wordt verwacht dat zij de IE training volgen. Dit geldt voor zowel vrijwilligers, stagiaires en eventueel betaalde functies.

Centraal tijdens deze training staat de vraag:

Wil en kan ik werken met mijn ervaringen in de verslavingszorg?

Stapsgewijs leer je de diverse aspecten kennen van het inbrengen en werken met ervaringen in de verslavingszorg en ontdek je wat je graag zou willen gaan doen.

Voor wie?

De training is voor iedereen die een verslaving heeft gehad. Je dient zeker 1 a 1 ½ jaar abstinent zijn en je wilt je oriënteren of het werken met (eigen) ervaring wat voor je is of op welke wijze je dit graag zou willen inzetten. Dit wordt besproken in een aannamegesprek. Voorwaarde is uiteraard dat je zeer gemotiveerd bent en actief met je herstel bezig bent en bekend bent met de visie van Brijder. Voor het gesprek dien je een motivatiebrief te schrijven. Op basis daarvan wordt je wel/niet uitgenodigd voor het gesprek.

Bijeenkomsten training

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten:

 • oriëntatie Werken met ervaring in verslavingszorg
 • het persoonlijke verhaal en het verhaal van de ander
 • ervaring opdoen met ervaringskennis
 • herstel
 • steun
 • werken met eigen ervaringen in verslavingszorg
 • (zelf) stigma
 • herstelgericht werken in de verslavingszorg en IRB
 • werken in team met professionals
 • van ervaringsweten / kennis naar ervaringsdeskundigheid
 • wil jij met je ervaring werken in de verslavingszorg
 • na het afscheid: Hoe ga je verder?

Tijdens alle bijeenkomsten wordt de eigen ervaring verrijkt door andermans ervaring tijdens de training. Hierdoor ontstaat een bredere kijk op:

 • het ontstaan van verslaving(en)
 • steunsystemen
 • (zelf)stigma
 • hoe beleving van ervaringen (verhalen) een rol spelen in iemand keuzes en handelen
 • hervinden van (nieuwe) rollen
 • het komen tot herstel
 • inzicht in herstelprocessen
 • met ervaring(en) werken

Stage

Er is de mogelijkheid om binnen Brijder stage te lopen om ervaring op te doen, na afronden IE training, je krijgt hier meer informatie over tijdens de lessen. Tijdens de training ga je wel alvast een praktijkopdracht uitvoeren op een locatie die je zelf uitkiest

Trainers

Onze trainers zijn opgeleid om deze training te mogen geven en zijn allemaal ervaringsdeskundig. Tevens is er bij geschiktheid de mogelijkheid om co-trainer van deze mooie cursus te worden! Brijder Opleiding begeleidt dit trainerstraject en verzorgt de deskundigheidsbevordering van onze trainers.

Eventuele vragen? opleiding@brijder.nl