Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-1.jpg

Middelengebruik is er in verschillende gradaties. Als middelengebruik uit de hand loopt, kan dat thuis van invloed zijn maar ook op het werk of op school. Gebruikende/drinkende/gamend/gokkende jongeren en volwassenen hebben vragen, maar ook ouders, partners, vrienden of familie maken zich zorgen. Als jongeren zelf advies willen, kunnen ze bij Brijder Jeugd terecht voor een Moti-4-gesprek.

Voor volwassenen vanaf 23 jaar die advies willen over hun eigen gebruik of gedrag, zijn er deze ABC-gesprekken. De gesprekken zijn ook aan te vragen door verwanten en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.

Werkwijze

In maximaal drie gesprekken bij Brijder komen diverse thema’s en vragen aan de orde. Door het geven van voorlichting, door begeleiding en consultatie wordt de situatie in beeld gebracht en besproken:

  • In welk stadium van gebruik of problematisch gedrag bevindt iemand zich?
  • Welke individuele verschillen zijn er in risico van gebruik?
  • Welke hulp is nodig?
  • Wat kan/wil iemand zelf doen aan het gedrag?
  • Wat kunnen ouders en intermediairs doen?
  • Hoe wordt problematisch gebruik herkend en waar kan iemand terecht als het uit de hand loopt?

Afhankelijk van de situatie en de problematiek worden gesprekken individueel gehouden of met ouders en hun kind samen.

Resultaat

Mensen weten na de ABC-gesprekken in welk stadium hun gebruik of gedrag zich bevindt. Daarnaast weten ze meer over het middel of het gedrag en de gevolgen hiervan. Als meer hulp gewenst en vereist is, weet  waar hij of zij daarvoor terecht kan. Een eventuele aanmelding voor hulp bij Brijder wordt begeleid.


Ouders of andere verwanten weten na een gesprek in welk stadium van gebruik iemand zich bevindt. Ze weten meer over het middel of gedrag en de gevolgen daarvan. Ouders en andere verwanten weten hoe ze iemand kunnen benaderen en begeleiden en waar ze terecht kunnen voor meer hulp.

De intermediairs hebben na de gesprekken handvatten om in te grijpen in het proces van vroegtijdig signaleren, begeleiden of het laten behandelen van jiemand met problematisch gebruik. Zij weten naar wie ze kunnen verwijzen als ze iemand spreken die problematisch gebruikt tegenover zich hebben.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.