Informatieaanvraag

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy423.getArticleByUrlTitle(long, String)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy423 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@608ee2c3"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign article = jLS.getArticleByUrl...  [in template "10155#10193#41313" at line 31, column 9]
----
1<!--## 
2## Version: C17 
3##--> 
4<div class="wcl-display-page">   
5<#assign jLS = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
6<#assign aCLS = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
7<#assign aVLS = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetVocabularyLocalService")> 
8 
9<#assign companyId =  themeDisplay.getCompanyId()>  
10<#assign scopeGroupId = themeDisplay.getScopeGroupId()>  
11 
12<#macro getXMLDoc_ASFT article doc > 
13    <#assign content = article.getContent()> 
14    <#assign doc = saxReaderUtil.read(content)>     
15</#macro> 
16 
17<#macro getStructureFieldValue_ASFT doc fieldName value > 
18	<#assign xPathQuery = "/root/dynamic-element[@name='" + fieldName + "']/dynamic-content" > 
19	<#assign value = "" > 
20	<#if (validator.isNotNull(doc)) && doc.selectSingleNode(xPathQuery)?? > 
21		<#assign stateFieldContent = doc.selectSingleNode(xPathQuery) > 
22		<#if (validator.isNotNull(stateFieldContent)) > 
23			<#assign value = stateFieldContent.getText() > 
24		</#if> 
25	</#if> 
26</#macro> 
27 
28<#assign url=portalUtil.getCurrentCompleteURL(httpServletRequest) /> 
29<#assign activiteittitel= httpUtil.getParameter(url,"activiteittitel",false)> 
30<#if (validator.isNotNull(activiteittitel)) >		 
31	<#assign article= jLS.getArticleByUrlTitle(scopeGroupId, activiteittitel) > 
32	 
33	<#assign doc = "" > 
34	<@getXMLDoc_ASFT article=article doc=doc/> 
35			 
36	<#assign cssClass = 'header no-image' > 
37	<#assign headerImage = "" > 
38	<@getStructureFieldValue_ASFT doc=doc fieldName="headerImage" value=headerImage />		 
39	 
40	<#if (validator.isNotNull(headerImage)) > 
41		<#assign cssClass = 'header' > 
42	</#if> 
43	 
44	<#assign filterVocabNames = ["Contactvorm"] > 
45	<#assign curArticleCategories = aCLS.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", article.getResourcePrimKey()) > 
46	<#assign type = "" > 
47	 
48	<#if (curArticleCategories?has_content && curArticleCategories?size > 0) > 
49		<#list curArticleCategories as category> 
50		 
51			<#assign vocab = aVLS.getVocabulary(category.getVocabularyId())>		 
52			<#if (filterVocabNames?seq_contains(vocab.getName())) > 
53				<#assign type = category.getTitle(locale) > 
54				<#break> 
55			</#if> 
56		</#list> 
57	</#if> 
58	 
59	<#assign heading = "Aanmelden" > 
60	<#if (formType.data != "subForm") > 
61			<#assign heading = "Informatie aanvragen" > 
62	</#if>	 
63	 
64	<div class="${cssClass}"> 
65		 <div class="header-container"> 
66			<#if (validator.isNotNull(headerImage)) > 
67				<img class="header-image" src="${headerImage}&imageThumbnail=1" alt="${(pgTemplateUtil.getAltText(headerImage.data))!} " /> 
68				<div class="with-image">				 
69			<#else> 
70				<div class="with-out-image"> 
71			</#if> 
72			 
73					<div class="page-title">${heading}</div> 
74					<div class="sub-title"><span class="type">${type}:</span> ${article.getTitle(locale)}</div> 
75					<#assign subTitle = "" > 
76					<@getStructureFieldValue_ASFT doc=doc fieldName="subTitle" value=subTitle />	 
77										 
78					<!--<div class="sub-title">${subTitle}</div>	--> 
79				</div> 
80		  </div> 
81	</div>	 
82<#else> 
83	INVALID 
84</#if> 
85</div> 

Informatieaanvraag

Momenteel is er geen datum bekend voor deze training. Als u in onderstaand formulier uw contactgegevens invult dan nemen wij binnen drie dagen contact met u op. Wij geven u dan een indicatiedatum voor de start van de eerstvolgende training en we bespreken eventueel andere mogelijkheden.

Formulier

Brijder informatie opvragen cursus