08 december 2016

De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) komt op lijst 1 (harddrugs) van de Opiumwet. Daarmee wordt de productie, handel en verkoop van dit middel verboden. Het verbod zal op 1 april 2017 van kracht zijn.

Aanleiding van dit verbod is dat met name het risico op acute toxiciteit aanzienlijk blijkt: effecten als ernstige hoofdpijnen, schadelijke invloed op hart en bloedvaten, evenals hersenbloedingen zijn aangetoond. Gezien daarnaast de stijgende populariteit van het gebruik van 4-FA, vooral in het uitgaansleven, en de gemakkelijke verkrijgbaarheid van het middel maken maatregelen wenselijk om het gebruik van 4-FA te ontmoedigen. Volgens het Trimbos Instituut werd 4-FA zeker twee mensen fataal in de eerste helft van 2016.  Nog eens vier andere mensen hadden zeer ernstige klachten.

De drug wint vooral in het uitgaansleven aan populariteit wint en is makkelijk te verkrijgen. “Een zorgelijk signaal”, aldus staatssecretaris Van Rijn. “Ik maak me grote zorgen over het drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen die vaak uitgaan. Een ‘pilletje’ nemen op een festival of feest is nooit normaal. Veilig drugsgebruik is een mythe”.

Lees de kamerbrief over Risicobeoordeling 4-fluoramfetamine en het rapport.

Mensen die klachten hebben door het gebruik van partydrugs, zoals 4-FA, kunnen terecht op ons Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs. Denk aan klachten zoals oogruis, nabeelden, angst- en paniekklachten, gevoel van schokken in je hoofd of het vreemd aanvoelen van de omgeving of van je eigen lichaam.