Nieuwsoverzicht

Componence Asset List

10 december 2021

Lachgaspatronen+200x200.jpg
Het gebruik van alcohol, lachgas en cannabis onder risicojongeren is toegenomen. De invloed van de coronapandemie op het welzijn van deze jongeren is terug te zien in een toename van deze  middelen die meer ‘dempend’ van aard is. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek de Antenne Regiomonitor.

Het gebruik van ecstasy, hét symbool voor feestplezier, is drastisch gedaald door het niet meer doorgaan van ondermeer festivals en het uitgaansleven. 3-MMC, een designerdrug met een stimulerende werking, is vooral bij jeugdgroepen op het platteland populair geworden.

Corona en jongeren

Vanwege corona hebben veel jongeren last van meer stress, angst en/of verveling door een gebrek aan structuur. Stages gaat niet door, online lessen in plaats van op school zorgt voor minder structuur. Een vaak (te) kleine behuizing zorgt voor meer spanningen en ruzies thuis, en tot meer overlast, tot en met deelname aan straatrellen.
​​​​​​​Alle jongeren hebben last van de coronacrisis, en met name de jongeren die vóór corona al in een problematische leefomgeving opgroeien: de kwetsbare jongeren.

Groeiende drugshandel via Snapchat

Uit het onderzoek blijkt ook dat in de onderzoeksgroep jongeren zitten die op de een of andere manier betrokken zijn bij drugshandel (o.a. runners, verkopers, transporteurs). Soms was er sprake van geweldpleging en/of dreiging: naar professionals, maar ook onderling. Een opvallende ontwikkeling is de groeiende drugshandel via Snapchat (en andere sociale media). De jongeren zelf doen vaak laconiek over dealgedrag; helemaal wanneer dit zich tot ‘vrienden’ beperkt.

Gerichte preventie

In de helft van de onderzoeksgroepen zitten jongeren die kampen met een matige tot ernstige problematiek in de directe omgeving (o.a. familie, leeftijdsgenoten, psychosociaal gedrag) of sociale omgeving. Dit geldt vooral voor jongeren die opgroeien in (kansarme) Nederlandse buurten, of volksbuurten waar bewoners in meerderheid een migratieachtergrond hebben. Deze groep is belangrijk voor de verslavingspreventie, omdat door middel van een preventieve aanpak verergering van hun problemen voorkómen kan worden.

Over Antenne Regiomonitor

Antenne is een onderzoeksmethode om ontwikkelingen op de drugsmarkt en in middelengebruik op de voet te volgen. Ook zijn nieuwe trends tijdig waar te nemen.
​​​​​​​Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Verslavingskunde Nederland. Het is gefinancieerd door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het rapport is te downloaden via Verslavingskunde Nederland of de Hogeschool van Amsterdam.

Brijder tipt uitgelicht

Brijder tipt

Brijder tipt

Bekijk hier boek-, documentaire- en podcasttips voor en door ervaringsdeskundigen op het gebied van verslaving.