15 augustus 2016

Brijder verzorgt op dinsdagavond 30 augustus en dinsdagavond 6 september 2016 in Haarlem gratis informatieavonden. De avonden zijn bestemd voor partners/kinderen/familieleden/vrienden van mensen met een alcoholprobleem.

Tijdens deze avonden komt aan bod:

  • Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag?
  • Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker?
  • Hoe kunt u met een drinker omgaan?
  • Welke grenzen kunt u stellen?
  • Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen?
  • Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving?
  • Kunt u iemand met een alcoholverslaving helpen?

 

Aanvullende informatie

Deze twee avonden horen bij elkaar. Men schrijft zich voor beide avonden in.

De gratis bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond 30 augustus en 6 september 2016 van 19.30 tot 22.00 uur bij Brijder op de Richard Holkade 4, ingang aan de achterzijde van het gebouw aan de Oorkondelaan in Haarlem.