23 november 2015

Brijder heeft al meer dan 10 jaar ervaring met online behandelen. Hierdoor weten we dat de eerste stap naar hulp zetten vaak lastig is. Door onze online behandelingen tijdelijk anoniem en gratis aan te bieden, hopen we dat mensen eerder aan de bel trekken.

Thuis in eigen tijd en tempo

Bij een online behandeling verloopt het contact met de behandelaar via de computer. Client en behandelaar stellen samen het doel vast van de behandeling, bijvoorbeeld het stoppen of minderen met drinken. De wensen en ervaringen van de cliënt staan hierbij centraal. Door opdrachten thuis in eigen tempo te maken, krijgt de cliënt vaardigheden om het gebruik of gedrag te veranderen. Op elk gewenst moment kan er een bericht worden achtergelaten, zodat er bij vragen of op moeilijke momenten snel contact met de behandelaar is.

Tijdelijk gratis en anoniem

Door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen wij onze online behandelingen tijdelijk gratis aanbieden aan mensen die anoniem willen blijven. Dit betekent dat de huisarts en zorgverzekeraar niet op de hoogte worden gesteld als mensen een online behandeling bij ons starten.

Ons aanbod

Brijder heeft de volgende online behandelingen

Op deze websites zijn ook adviezen, ervaringen van anderen en zelftests te vinden. Er zijn geen wachtlijsten, dus mensen kunnen direct aan de slag. Hoe eerder mensen aan de bel trekken des te groter de kans op een snel herstel.

Vrijblijvend gesprek

Mensen die twijfelen of ze ondersteuning nodig hebben of vragen hebben over hun eigen problemen of die van hun partner, familie of vriend kunnen vrijblijvend contact opnemen met een ervaringsdeskundige via  ervaringsdeskundigen@brijder.nl of advies krijgen via een e-consult op de websites waar het online behandelprogramma wordt aangeboden.