01 april 2014

Het programma waar ouders met een verslavingsprobleem en/of meervoudige psychiatrische problematiek behandeld werden, is verhuisd. Brijder Ouder & Kind wordt een klinische setting waar ouder(s) met hun kind(eren) voor een periode van 13 weken worden opgenomen. Hava Yigit, manager, vertelt enthousiast: "De nieuwe locatie maakt het mogelijk dat we echt op een andere manier kunnen gaan behandelen. We zijn met elkaar optimistisch over deze nieuwe start." De opzet van deze specifieke zorg verandert dusdanig dat het tijd is voor een nieuwe naam: Brijder Ouder & Kind (voorheen ProjeKt4).

‘De interactie tussen ouder en kind verbeteren'

Doel

Door te starten met een intensievere klinische behandeling is het mogelijk patiënten directer te coachen en trainen en is er meer toezicht. In de kliniek is ruimte voor 11 volwassen patiënten met hun kinderen in de leeftijd 0 tot en met 3 jaar oud. Het is mogelijk om stellen op te nemen. 

"De klinische behandeling beoogt ook de interactie tussen ouder en kind te verbeteren dan wel te herstellen", zegt Yigit. "Patiënten en verwijzers worden ondersteund in het ontwikkelen van een adequate ouderrol bij de patiënt. Hierdoor kan een veilig gezinsklimaat ontstaan, hetgeen een preventieve werking heeft tegen het ontwikkelen van psychiatrische problematiek bij het kind. Een systemische aanpak van de aanwezige problematiek is het uitgangspunt. Gedurende de opname blijft de ambulante hulpverlening betrokken."

Ambulant aanbod
Het ambulante aanbod van Brijder Ouder & Kind, het Programma Verslaafde Ouders (PVO), blijft bestaan. Het PVO vindt plaats vanuit diverse ambulante teams van Brijder in Zuid-Holland.

Contact
Het nieuwe adres is:

Johan van der Bruggenstraat 1
2553 NZ Den Haag
088- 3582271