21 maart 2016

Het alcoholgebruik onder Nederlandse 15- en 16-jarigen neemt verder af, blijkt uit nieuwe ESPAD cijfers. Jongeren starten later met het drinken van alcohol. Het binge drinken blijft echter zorgwekkend hoog.

Jongeren die alcohol drinken hebben meestal ook ervaring met binge drinken. In de groep die wel eens alcohol heeft gedronken heeft 72 procent in de vier weken voor het onderzoek ten minste vijf glazen alcohol gedronken bij één gelegenheid. Dat aandeel is niet significant afgenomen tussen 2011 en 2015.

Hoewel het drugsgebruik in de algemene bevolking is toegenomen (CBS/Trimbos-instituut, 2015), gebruikten 15- en 16-jarigen in 2015 niet meer drugs dan in 2011.

Lees het volledige bericht van Trimbos. Hierin is ook een verdere toelichting te vinden.