Pagina kop - locaties

Algemeen Hoofdkantoor

Over ons


Algemeen

Wij zijn gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van verslaving, met alle problemen die daarbij komen. Onze hulp is er voor iedereen.

Onze missie:

  • Voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke kosten;
  • Voorkomen verslavingsgedrag, door inzet preventie en vroegsignalering en –diagnostiek;
  • Herstel bevorderen. Dichtbij en met zo licht mogelijke interventies, met gebruikmaken van bestaande (informele) steunsystemen.

Dit doen we o.a. door 'Samen werk maken van herstel'. Met cliënten, naast betrokkenen, financiers en medewerkers. De focus ligt op de talenten en mogelijkheden van cliënten en medewerkers en ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijke en professionele kennis zijn gelijkwaardige bronnen voor ons beleid. Deze uitgangspunten hebben we ook opgenomen in onze visie. Met een eigen onderzoeksafdeling (PARC) willen we op grond van wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan effectieve en doelmatige zorg aan verslaafde mensen en mede richting geven aan ons beleid

Lees onze folder Welkom bij Brijder.

Uw mening

Brijder verslavingszorgis door u beoordeeldmet een 8,1. Om onze zorg continu te verbeteren, is uw mening belangrijk. Deel daarom uw suggestie of mening met ons. Ook een compliment is waardevol voor ons, zodat wij bij verbeteringen het goede behouden.Maar ook als u niet tevreden bent, horen we dat ook graag. Laat het ons dus weten.

U kunt uw mening over uw behandeling ook geven via Zorgkaart Nederland.

Voor verwijzers

We hebben voor u een handig verwijzerspunt waar u terecht kunt voor consultatieen advies en omuw patiënt aan te melden. Voor vragen die direct betrekking hebben op uw patiënten die bij ons in behandeling zijn, kunt u direct contact opnemen met de betreffende behandelaar.

Afspraak afzeggen

Verhinderd voor uw afspraak? Laat ons dit op tijd weten! Het kan gebeuren dat u niet op uw afspraak kunt komen. Laat ons dit uiterlijk één werkdag van te voren weten. Wij kunnen op dit tijdstip dan een andere cliënt inplannen. Uw afspraak kunt u afzeggen bij de vestiging waar u deze ook heeft gemaakt. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Algemeen Hoofdkantoor

Adres

Richard Holkade 4
2033 PZ Haarlem
088 358 38 00

Openingstijden

Werkdagen: 9:00 - 17:00 uur

Verhuizing-

Per 26 juni wordt ons nieuwe adres: Schipholpoort 20, 2034 MA Haarlem