Roken tijdens zwangerschap

Informatie voor professionals

Spreekuur+partydrugs.jpg

Deze informatie is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van alcohol en drugs. Hierdoor kan matig gebruik al voor grote problemen zorgen. Gebruik van alcohol of drugs leidt bij deze groep sneller tot verslaving. Deze doelgroep heeft een aangepaste behandeling nodig.

Jantine van der Plas is preventiewerker bij Brijder in de regio Leiden. Ze werkt veel met mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Jantine vertelt: "In eerste instantie kaart een begeleider het probleem vaak aan. De cliënt met een LVB legt zelf niet snel het verband tussen het gebruik van middelen en nare gevolgen. Ga je in gesprek, dan komen er toch wel dingen op tafel waar de cliënt last van heeft. Bijvoorbeeld dat de hoofdpijn na het drinken vervelend is. Of dat het geld snel op is door het kopen van wiet."

Training voor begeleiders van mensen met LVB

Een training voor begeleiders, woonbegeleiders, pedagogen en andere professionals die werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. De onderwerpen:

  • kennis over middelengebruik
  • herkennen van signalen
  • motiverende gesprekstechnieken
  • advies bij opstellen beleid binnen de eigen organisatie

Camiel is 17 jaar. Het valt activiteitenbegeleidster Sandra op dat hij de laatste tijd dikwijls 'wazig' overkomt. Hij is vaak moe en komt geregeld te laat op zijn dagbesteding. Hij hield altijd van houtbewerking, maar tegenwoordig interesseert het hem niet meer zoveel. Op een dag valt er een zakje wiet uit Camiels jas. Als Sandra Camiel hiermee confronteert, ontkent hij dat de wiet van hem is. Sandra gelooft hem niet. Ze vertelt hem over de gevaren van blowen. Maar ze heeft het gevoel dat ze niet tot hem doordringt.

Jantine: "Veel begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking vinden het, net als Sandra, lastig om een gesprek over alcohol of drugs te voeren. Ze zijn er niet op voorbereid dat hun cliënten deze middelen ook gebruiken. Er heerst veel angst en onwetendheid. In de opleidingen was er weinig aandacht voor middelengebruik. Het kwam vroeger ook nauwelijks voor. Nu lopen professionals er tegenaan dat problematisch gebruik en verslaving wel voorkomen bij deze doelgroep. En dat ze niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan."

Interesse in deze training?

Neem telefonisch contact op met de afdeling Preventie van Brijder: 088 - 358 22 60

Bordspel TRIP

Samen met Trimbos heeft Jantine het bordspel ‘TRIP' ontwikkeld. Jantine: "Een spel is een ideale werkvorm. Op een laagdrempelige manier voer je een gesprek over alcohol en drugs. De vorm is wat losser." 

Door het spel te spelen worden er vragen beantwoord als:

  • Wat weet jij van verslavende middelen?
  • Wat zou je doen als iemand je een joint aanbiedt?
  • Is het waar of niet waar dat…

Het TRIP-spel kan zowel individueel als in een groep worden gespeeld. Het is belangrijk om jongeren met een lichte verstandelijke beperking te informeren over de effecten en risico's van roken, alcohol en drugs. Dit doen we door een praktische en interactieve aanpak die aansluit bij het niveau en belevingswereld."