Hulp voor naasten

Hulp voor naasten

Partner+of+familie+van+verslaafde.jpg

Een verslaving van jouw kind, partner of familielid heeft vaak ingrijpende gevolgen voor jou en jouw gezin. Woede, verdriet, machteloosheid en hoop zijn emoties waar je mee te maken krijgt. En teleurstelling. Omdat je al de zoveelste poging hebt gedaan om iemand die je lief hebt te helpen met het minderen of stoppen met het gebruik van verslavende middelen. Helaas, vaak tevergeefs. Om je staande te houden, heeft Brijder verschillende mogelijkheden om je te ondersteunen. Ook als jouw kind, partner of familielid niet bij ons in behandeling is.

Wat levert de hulp op voor naasten?

  • meer kennis en inzicht in de verslaving
  • delen van informatie met andere mensen
  • hart kunnen luchten bij een deskundige
  • ervaringen uitwisselen met mensen die in eenzelfde situatie zitten
  • een luisterend oor, begrip krijgen, serieus worden genomen
  • deskundig advies

Ondersteuning speciaal voor jou

E-consult ervaringsdeskundigen
Mensen die zelf weten hoe het is om samen te leven met een verslaafde partner bieden je een luisterend oor en kunnen je vanuit hun eigen ervaring adviezen geven. Via ervaringsdeskundigen@brijder.nl kom je met een ervaringsdeskundige in contact.

Persoonlijke gesprekken
Je kunt bij een preventiewerker terecht met vragen en probleemsituaties. Door het geven van voorlichting, door begeleiding en consultatie wordt jouw situatie in beeld gebracht en besproken. Dit gesprek kan op verzoek ook plaatsvinden met jouw verslaafde kind, partner of familielid.

Informatieavonden voor verwanten over alcohol.
In Alkmaar en Haarlem zijn er gratis informatieavonden voor partners/ volwassen kinderen/familieleden/vrienden van mensen met een alcoholprobleem. Je krijgt informatie over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik, hoe je kunt omgaan met iemand die teveel drinkt en je leert grenzen stellen. Bekijk de cursusagenda >

Ouder ondersteuningsavonden
Iedere eerste donderdag van de maand is er in Noord-Holland een ondersteuningsavond voor ouders. Het doel van de avond is om ouders met verslaafde kinderen met elkaar in contact te brengen, zodat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Kijk in onze agenda wanneer de eerste ondersteuningsavond plaatsvindt.

Cursus Help mijn kind kan niet zonder
Je krijgt in vijf avonden handvatten aangereikt om anders met het kind om te gaan waardoor je je minder machteloos voelt en de regie weer in handen krijgt. Kijk in onze agenda wanneer de cursus van start gaat.

Praatgroep voor kinderen van verslaafde ouders
In de doe- en praatgroepen (KOPP/KVO) kunnen kinderen en jongeren hun verhalen kwijt en kunnen ze kennismaken met kinderen met dezelfde ervaringen. Er wordt gerichte informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouder(s) en kinderen oefenen met vaardigheden om specifieke situaties te hanteren, waarmee zij worden geconfronteerd. De groepen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 8-12 jaar, 12-16 jaar,16-18 jaar en 18+.

Familieraad

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. Je kunt als familielid gevraagd en ongevraagd jouw visie geven op onze hulpverlening via de Familieraad. Kijk op onze website hoe je met de raad in contact komt.

Familievertrouwenspersoon (fvp)
De familievertrouwenspersoon  is onafhankelijk en steunt je in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of manager van de afdeling. Je kunt hier ook terecht voor een luisterend oor, informatie en advies en als je zaken signaleert. De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Betrokkenheid bij de behandeling

Het betrekken van de omgeving bij de behandeling kan voor een sneller en duurzamer herstel zorgen. Wij hebben een aantal behandelprogramma’s waarbij jouw ondersteuning wordt gevraagd. Jouw betrokkenheid kan van grote waarde zijn.

Multi Dimensionele Familie Therapie: MDFT
MDFT is een intensieve gezinstherapie bedoeld voor jongeren met diverse problemen. Als ouder en kind ben je nauw met elkaar verweven. Door samen om tafel te zitten, komen verschillende problemen snel aan het licht en kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Het programma duurt 4 tot 6 maanden.

Systeemgesprekken
Met systeem bedoelen we jouw gezin en naaste familie en vrienden. Voor het slagen van de behandeling kan het belangrijk zijn om met jouw naaste te kijken welke verandering in een bepaalde situatie nodig is om en hoe dit kan worden bereikt. Zo komt er een goede samenwerking en communicatie met elkaar tot stand, hetgeen de behandeling bevordert.

Systeemtherapie
Het doel van deze therapie is het contact tussen jou en jouw naaste te verbeteren en vastgelopen patronen te doorbreken. Hierdoor krijg je meer begrip voor elkaar. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen jij en jouw naaste tips waardoor je beter in staat bent om zelf oplossingen te vinden.

Meer weten?
Brijder organiseert regelmatig voorlichtings- en ondersteuningsavonden. Kijk in onze agenda de actuele cursusinformatie. Behoefte aan een individueel gesprek? Neem dan contact op met 088 - 358 22 60 of preventie@brijder.nl

Bij het steun- en informatiepunt Verslaafd aan jou, voor naasten van verslaafden, vind je mogelijk ook de nodige steun: Verslaafdaanjou.nl