Hulp voor naasten

Hulp voor naasten

Partner+of+familie+van+verslaafde.jpg

Een verslaving van uw kind, partner of familielid heeft vaak ingrijpende gevolgen voor u en uw gezin. Woede, verdriet, machteloosheid en hoop zijn emoties waar u mee te maken krijgt. En teleurstelling. Omdat u al de zoveelste poging heeft gedaan om iemand die u lief  heeft te helpen met het minderen of stoppen met het gebruik van verslavende middelen. Helaas, vaak tevergeefs. Om u staande te houden, heeft Brijder verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Ook als uw kind, partner of familielid niet bij ons in behandeling is.

Wat levert de hulp op voor naasten?

 • meer kennis en inzicht in de verslaving
 • delen van informatie met andere mensen
 • hart kunnen luchten bij een deskundige
 • ervaringen uitwisselen met mensen die in eenzelfde situatie zitten
 • een luisterend oor, begrip krijgen, serieus worden genomen
 • deskundig advies

Ondersteuning speciaal voor u

E-consult ervaringsdeskundigen
Mensen die zelf weten hoe het is om samen te leven met een verslaafde partner bieden u een luisterend oor en kunnen u vanuit hun eigen ervaring adviezen geven. Via ervaringsdeskundigen@brijder.nl komt u met een ervaringsdeskundige  in contact.

Persoonlijke gesprekken
U kunt bij een preventiewerker terecht met vragen en probleemsituaties. Door het geven van voorlichting, door begeleiding en consultatie wordt uw situatie in beeld gebracht en besproken. Dit gesprek kan op verzoek ook plaatsvinden met uw verslaafde kind, partner of familielid.

Informatieavonden voor verwanten over alcohol.
In Alkmaar en Haarlem zijn er gratis informatieavonden voor partners/ volwassen kinderen/familieleden/vrienden van mensen met een alcoholprobleem. U krijgt informatie over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik, hoe u kunt omgaan met iemand die teveel drinkt en u leert grenzen stellen. Kijk op de cursusagenda van www.brijder.nl.

Ouder ondersteuningsavonden
Iedere eerste donderdag van de maand is er in Noord-Holland een ondersteuningsavond voor ouders. Het doel van de avond is om ouders met verslaafde kinderen met elkaar in contact te brengen, zodat u ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Kijk in onze agenda wanneer de eerste ondersteuningsavond plaatsvindt.

Cursus Help mijn kind kan niet zonder
U krijgt in vijf avonden handvatten aangereikt om anders met het kind om te gaan waardoor u zich minder machteloos voelt en de regie weer in handen krijgt. Kijk in onze agenda wanneer de cursus van start gaat.

Praatgroep voor kinderen van verslaafde ouders
In de doe- en praatgroepen (KOPP/KVO) kunnen kinderen en jongeren hun verhalen kwijt en kunnen ze kennismaken met kinderen met dezelfde ervaringen. Er wordt gerichte informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouder(s) en kinderen oefenen met vaardigheden om specifieke situaties te hanteren, waarmee zij worden geconfronteerd. De groepen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 8-12 jaar, 12-16 jaar,16-18 jaar en 18+.

Preventief: in gesprek met uw kind
Brijder Jeugd heeft onlangs een webinar georganiseerd ‘In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs’. Dit webinar duurt 45 minuten en kunt u terugkijken. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze uitzending, kunt u deze stellen via preventie@brijder.nl.

In deze webinar krijg informatie over:

 • alcohol en drugs
 • de gevolgen van gebruik voor jongeren
 • de puberteit en gebruik
 • de ontwikkeling van het jonge brein
 • in gesprek gaan met uw kind

Familieraad
De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. U kunt als familielid gevraagd en ongevraagd uw visie geven op onze hulpverlening via de Familieraad. Kijk op onze website hoe u met de raad in contact komt.

Familievertrouwenspersoon (fvp)
De familievertrouwenspersoon  is onafhankelijk en steunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of manager van de afdeling. U kunt hier ook terecht voor een luisterend oor, informatie en advies en als u zaken signaleert. De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Betrokkenheid bij de behandeling

Het betrekken van de omgeving bij de behandeling kan voor een sneller en duurzamer herstel zorgen. Wij hebben een aantal behandelprogramma’s waarbij uw ondersteuning wordt gevraagd. Uw betrokkenheid kan van grote waarden zijn.

Multi Dimensionele Familie Therapie: MDFT
MDFT is een intensieve gezinstherapie bedoeld voor jongeren met diverse problemen. Als ouder en kind bent u nauw met elkaar verweven. Door samen om tafel te zitten, komen verschillende problemen snel aan het licht en kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Het programma duurt 4 tot 6 maanden.

Systeemgesprekken
Met systeem bedoelen we uw gezin en naaste familie en vrienden. Voor het slagen van de behandeling kan het belangrijk zijn om met uw naaste te kijken welke verandering in een bepaalde situatie nodig is om en hoe dit kan worden bereikt. Zo komt er een goede samenwerking en communicatie met elkaar tot stand, hetgeen de behandeling bevordert.

Systeemtherapie
Het doel van deze therapie is het contact tussen u en uw naaste te verbeteren en vastgelopen patronen te doorbreken. Hierdoor krijgt u meer begrip voor elkaar. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen u en uw naaste tips waardoor u beter in staat bent om zelf oplossingen te vinden.

Meer weten?
Brijder organiseert regelmatig voorlichtings- en ondersteuningsavonden. Kijk in onze agenda de actuele cursusinformatie. Behoefte aan een individueel gesprek? Neem dan contact op met 088 - 358 22 60 of preventie@brijder.nl

Bij het steun- en informatiepunt Verslaafd aan jou, voor naasten van verslaafden, vindt u mogelijk ook de nodige steun: Verslaafdaanjou.nl