Familie ervaringsdeskundigheid

Familie ervaringsdeskundigheid

Sommige afdelingen van de Parnassia Groep werken samen met een familie-ervaringsdeskundige (FED). Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen. De FED biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Zo nodig adviseert en coacht zij/hij jou hoe om te gaan met de situatie waarin je je bevindt en ondersteunt je waar nodig.

Informatieboek

Ik moet goed voor mezelf zorgen? Maar hoe? Wat kan ik doen? Wie zijn er voor mij? en waar kan ik terecht met mijn vragen en mijn verhaal? Edmée Joosse, familie-ervaringsdeskundige bij i-psy, PsyQ, Brijder, geeft antwoord op deze vragen in een uitgebreid informatieboekje. Lees ook over tips en adviezen en nuttige website adressen.

Informatieboek (pdf)

Contact

Wil je graag ondersteuning voor familie en naasten? Dan kun je mailen naar preventie@brijder.nl.