Familie ervaringsdeskundigheid

Familie ervaringsdeskundigheid

Sommige afdelingen van Parnassia Groep  werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen.

De FED biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Zo nodig adviseert en coacht zij/hij u hoe om te gaan met de situatie waarin u zich bevindt en ondersteunt u waar nodig.  De FED is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van uw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier.

Wilt u gesprek met een FED?

Bij Brijder kunt u contact opnemen met Edmée Joosse. Zij is familie-ervaringscoach en timmert stevig aan de weg om familie en naasten een steviger platform te geven. Uit eigen ervaring weet zij hoe belangrijk het is om als familie/naaste betrokken te zijn bij de behandeling en om zelf ook ondersteuning te krijgen.

"Ik ben een alleenstaande moeder van 38 jaar en ik heb drie jongens. Zelf heb ik de diagnose ADD. In mijn omgeving heb ik onder andere te maken (gehad) met ADHD, PDD-NOS, verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel en een psychotische aandoening. Door mijn ervaring als mantelzorger heb ik heel veel geleerd over de wegen die je kunt bewandelen om tot een oplossing te komen en weet ik  dat een goede samenwerking tussen verschillende hulpverleners en partijen het beste resultaat geeft.

Naar mijn idee is niks onmogelijk. Iedereen heeft altijd een keuze. U kiest misschien niet zelf uw omstandigheden, maar wel hoe u daarmee omgaat en in welke mate u uw leven erdoor laat bepalen. Ik kan u hierbij ondersteunen. Ik ben een goede luisteraar en weet snel veiligheid te creëren, zodat u zich snel op uw gemak voelt.

Ik ben er voor u. U kunt mij bereiken via  E.Joosse@Brijder.nl. Bellen kan ook: 06 – 12 93 07 58.”