Verslavingskliniek voor persoonlijkheidsproblematiek

Verslavingskliniek voor Persoonlijkheidsproblematiek

Verslavingskliniek voor Persoonlijkheidsproblematiek (VPP) is een intensieve klinische behandeling van 6 maanden, waarin we behandelen binnen de kaders van de Dialectische Gedragstherapie (DGT). In deze behandeling leer je op een andere manier met je emoties omgaan, minder impulsief te zijn en minder schadelijk gedrag te vertonen. Hieronder valt ook verslavingsgedrag. Daarnaast is de behandeling gericht op het vergroten van zelfacceptatie en bieden we indien nodig intensieve traumabehandeling aan. Dit alles met als doel een stabiel en abstinent leven op te bouwen.

De behandeling 

In de kliniek verblijf je met maximaal 11 cliënten in één van de drie VPP units met een woonkamer, eetgedeelte, keuken en eigen slaapkamer met eigen badkamer. De klinische behandeling bestaat uit individuele gesprekken en groepstherapie. De groepstherapieën volg je samen met de cliënten van de unit waar je verblijft.

Iedere cliënt heeft gesprekken met de individuele behandelaar. In deze gesprekken wordt het probleemgedrag besproken, geanalyseerd en er wordt een oplossingsstrategie bedacht. Onder probleemgedrag valt verslavingsgedrag (zoals het gebruik van middelen, gokken en gamen) en alle andere impulsieve en schadelijke gedragingen, bijvoorbeeld het aangaan van heftige conflicten of juist uit te weg gaan van je gevoel. Het oefenen van het nieuwe gedrag is daarbij belangrijk, maar ook moeilijk. Er zijn vaak allerlei belemmerende factoren. Ook hieraan wordt in de individuele therapie aandacht besteed.

Indien er sprake is van trauma gerelateerde klachten, is er de mogelijkheid om naast je individuele DGT-behandeling een traumabehandeling te volgen, bijvoorbeeld EMDR.

Verdeeld over de week worden er verschillende groepsbehandelingen gegeven denk hierbij aan:

  • Mindfulness
  • rollenspellen
  • emotie regulatievaardigheden
  • leefstijl training
  • running
  • psychomotore therapie
  • agendagroepen

uitgelicht verhaal Angela

‘De vaardigheden die je hier leert en vooral het naar binnen kijken: wat voel ik, wat merk ik, wat denk ik: dat is echt de kracht van VPP.'

Begeleiding verslavingskliniek persoonlijkheidsproblematiek

Begeleiding

Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider (PB-er) dit is tevens de individuele behandelaar. Met hem of haar worden doelen opgesteld ten aanzien van medicatiegebruik, hygiëne, financiële zaken, werk, het aanpakken van somatische klachten en andere hersteldoelen. In de wekelijkse gesprekken met de PB-er bespreek je deze onderwerpen.

Van intake naar opname in 3 stappen

Stap 1 – Intake: Als uit jouw aanmelding blijkt dat VPP een goede behandeling voor je zou kunnen zijn, dan word je uitgenodigd voor een intake. Bij het intakegesprek vraagt onze intaker je huidige klachten, hulpvraag en behandelgeschiedenis uit, evenals andere relevante zaken als medicatiegebruik en lichamelijke klachten.

Stap 2 – Pre-therapie: Als uit de intake een positieve indicatie volgt kom je op de wachtlijst om zo snel mogelijk te beginnen aan de pre-therapie. Dit is is enerzijds bedoeld om jou meer informatie over onze behandeling te geven. Anderzijds kijken we samen met jou tijdens de pre-therapie of je de motivatie voor dit veranderproces vast kunt houden en of je kan komen tot commitment voor een intensieve DGT-behandeling. Dit doen we in een wekelijkse commitmentgroep die je ambulant of bij onze collega’s op de detox afdeling kan volgen.

Stap 3 – Opname: Indien je in de pre-therapie tot commitment komt dan start de opname zo snel als er plek is en wordt de pre-therapie bij je individueel behandelaar vervolgt in de eerste 2 weken van opname. Hierna volgt het definitieve besluit of de behandeling wordt voortgezet.

Verhaal Gijs en Rene

‘Het is een ijzersterk, gedreven en jong team en we staan allemaal achter wat we hier doen.'

Aanmelden VPP

Aanmeldprocedure

Voor wie?

VPP is een geschikte behandeling als je het moeilijk vindt om met emoties en relaties om te gaan en er ook sprake is van een verslaving (in middelen of gedrag). Daarnaast is het van belang dat je gemotiveerd bent om deze patronen te onderzoeken bij jezelf en te oefenen met nieuw gedrag.

Hoe aanmelden?

Let op: aanmelden is niet mogelijk zonder verwijzing van een ambulante regiebehandelaar of huisarts.

Jouw verwijzer kan je aanmelden via: vpp@brijder.nl. Ook bovenregionaal kunnen wij cliënten opnemen.

Voor vragen over aanmeldingen kan contact worden opgenomen met 088-3582271