Mijn kind in behandeling

Ouders, en eventueel andere gezinsleden, worden actief bij de behandeling bij Brijder Jeugd betrokken. Je krijgt mogelijkheden aangereikt om met je kind en zijn/haar gedrag om te gaan. Dit leidt tot meer vertrouwen en positieve momenten in de onderlinge omgang. 

Je kunt uitgenodigd worden om een gesprek bij te wonen. Zelf kun je ook altijd een gesprek aanvragen. Veel ouders vinden de oudercursus een prettige aanvulling. Systeemtherapie en MDFT (multi dimensionale familie therapie) zijn voorbeelden van een behandeling die het hele gezin betreffen. Als je kind opgenomen is een een kliniek, kun je hem/haar bezoeken.

Toestemming ouders

Jongeren gaan bij Brijder Jeugd in behandeling nadat ze een intakegesprek hebben gehad. Daarna krijgen ze een advies over het te volgen traject. Voor een onderzoek of behandeling van een kind van 12 tot en met 15 jaar is dubbele toestemming nodig: zowel van de ouders/voogd als van het kind zelf. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan bepaalt uw kind welke informatie wij met u mogen delen.

Vergoeding

Vrijwel alle zorg aan jongeren tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waar de jongere woont. Welke hulp vergoed wordt, verschilt per gemeente/regio. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente war u woont of maak daar een afspraak.
​​​​​​​Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekering de kosten. Het eigen risico kan worden aangesproken. Bij een klinische opname wordt een ouderbijdrage geïnd door het CAK.

Bekijk hier de folders van Brijder Jeugd.