Systeemgesprek

De gesprekken zorgen voor een goede samenwerking en communicatie tussen u en voor u belangrijke personen.

Systeemgesprekken zijn er om mensen die belangrijk voor u zijn actief bij de behandeling te betrekken. Zo komt er een goede samenwerking en communicatie met elkaar tot stand.

U krijgt uitleg wat er met u aan de hand is en hoe uw behandelaar en uw directe omgeving u hierbij kunnen ondersteunen. Voor het slagen van uw behandeling kan het belangrijk zijn om één en ander in uw eigen leven, maar ook in dat van uw directe omgeving te veranderen. Met u en betrokkenen bespreken we hoe wij u hierbij helpen.

Ervaring met de behandeling

Ibrahim, 52 jaar, heeft een crack- en cannabisverslaving en zocht hulp na een terugval. Daarvoor was hij 15 jaar clean. Na een crisisopname en een detox stelde zijn begeleider voor om systeemgesprekken te hebben.

Ibrahim: "Ik moest die gesprekken wel volgen. Ik stond met één been in het graf en kwam er zelf niet uit.." De systeemgesprekken vonden plaats in groepsverband met cliënten en daarnaast ook apart met familie. Wat mij in de groepsgesprekken opviel was dat er openlijk over alle verslavingen werd gepraat. Door er binnen met elkaar al over te praten, heeft het buiten meer kans van slagen. Mijn gedachten zijn op een ander spoor gezet en zo leer ik met mijn verslaving om te gaan. Ook door er zo open met je familie over te praten is er meer controle en veiligheid. Zeker als je na de kliniek weer op jezelf bent teruggeworpen. Mijn broer is ook verslaafd en nu 4 jaar clean, dus dat gaf ook extra steun."

Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of behandelaar. Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.