Medisch onderzoek bij middelengebruik

Om te bepalen wat de invloed van het gebruik van alcohol en drugs is op uw lichamelijke gezondheid.

Als u alcohol, drugs of medicijnen gebruikt, is de kans groter dat u lichamelijke problemen krijgt. Een medisch onderzoek laat zien of hier bij u sprake van is. Het onderzoek richt zich vooral op aandoeningen die optreden bij diverse verslavende middelen.

Bij een lichamelijk onderzoek is er aandacht voor bijvoorbeeld:

  • gewicht

  • bloeddruk

  • longen

  • hart

  • lever

Meestal volgt er aanvullend onderzoek zoals controle van uw bloed en urine en soms een hartfilmpje (ECG).


Medisch onderzoek is soms noodzakelijk in verband met vervolgbehandelingen, zoals als u medicatie krijgt. Aan het eind van het consult worden de bevindingen met u gedeeld en kijkt u samen met de arts naar onderzoeks- en behandelmogelijkheden en krijgt u zo nodig gezondheidsadvies.

Ervaring met de behandeling

Mehmet, 49 jaar, drinkt al jarenlang te veel alcohol. Hij wil wel stoppen met drinken, maar het lukt niet goed. Hij heeft een eerste gesprek bij Brijder gehad over zijn behandelmogelijkheden. Omdat hij lichamelijke klachten heeft, zoals buikpijn, overgeven en soms ook koorts, krijgt hij eerst een afspraak met een arts. Die onderzoekt hem, zodat ze de ernst van zijn klachten kan inschatten en hem advies kan geven.

Mehmet: “Ik maakte me echt zorgen. Eerlijk? Ik was bang dat ik dood zou gaan. Ik voelde me soms zo ziek. Dus ik wilde wel graag naar de dokter. Ze onderzocht me en liet bloedonderzoek doen. Mijn lever bleek ernstig vervet. Gelukkig is daar iets aan te doen: stoppen met drinken. Dat is moeilijk, maar als ik dat doe ga ik er niet dood aan. Dus het is moeilijk, maar ook weer niet, want ik wil leven en mijn kinderen verder zien opgroeien. Dus ik heb binnenkort een afspraak met een verpleegkundige om een detox te bespreken. En daarna ga ik medicijnen gebruiken, dan word je ziek als je toch drinkt. Dat geeft rust, omdat je dan niet de hele dag bezig hoeft te zijn met wel of niet drinken. Je kán dan niet drinken. Ik geloof dat mij dat gaat helpen.“


Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw behandelaar of huisarts.
Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.