De behandeling

Je spreekt samen met een behandelaar af aan welke doelen je wilt werken en met welke  behandeling(en) je dat doet.

Kennismaken en afstemmen

Eerst is er ruimte voor je eigen verhaal. Dat kan best een paar gesprekken in beslag nemen. Bij voorkeur is hierbij ook een vertrouwd persoon aanwezig, bijvoorbeeld een naaste om je te ondersteunen. Uit ervaring blijkt dat de kans op het slagen van de behandeling groter is, als jouw naaste vanaf het begin is betrokken.

In deze verkennende fase is er aandacht voor medische kanten, je psychisch welzijn en voor je thuissituatie. Je hebt de mogelijkheid tot contact met een ervaringscoach. Afhankelijk van je situatie komt het voor dat er, in overleg met jou, iemand uit het team met een andere deskundigheid wordt ingeschakeld.

In de kennismaking stellen we een aantal vragen, zodat je tijdens de behandeling aan de hand hiervan kan evalueren.

Behandelplan
De behandelaar legt de verschillende mogelijkheden voor behandelingen en ondersteuning aan je voor. Uiteindelijk maak je een keuze op basis van jouw eigen wensen en ervaringen en het advies van de behandelaar.

Als je weet wat je doelen zijn en met welke behandeling je dit wilt bereiken, leggen we het vast in jouw behandelplan. Samen met jou zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gesprek over het behandelplan voer je samen met de behandelaar uit het team die eindverantwoordelijk is voor alle behandelingen die je krijgt. Dit is niet altijd degene waarmee je de kennismaking en afstemming hebt gedaan.

Je komt samen overeen:

  • wat er aan de hand is
  • wat je wilt veranderen
  • hoe behandelingen hierbij kunnen helpen
  • op welke manier we dat gaan doen
  • wie de behandeling uitvoert
  • wat er van je verwacht wordt
  • wat je van de behandelaar kan verwachten

Jouw behandelplan kan altijd tussentijds aangepast.


Behandelfase

Je werkt aan de door jou gestelde doelen. Dat kan individueel of in een groep, met medicatie en/of met gesprekken. Bij voorkeur gebruiken we ter ondersteuning van de behandeling digitale middelen, zoals een online module, zodat je makkelijk thuis en in je eigen tijd aan jouw doelen kunt werken.

Jouw naasten zijn erg belangrijk. Behandelingen bij ons, zijn maar een klein onderdeel van je leven. Daarom kijken we ook altijd naar anderen in jouw netwerk en hebben we oog voor wat voor jou en jouw naasten belangrijk is in de tijd ná de behandeling.

Het is goed om je te realiseren dat niet alle klachten te behandelen zijn en dat niet alle behandelingen altijd naar wens verlopen. Soms is het moeilijker je doelen te bereiken dan jijzelf en wij van te voren hadden bedacht. Ook dat kan onderwerp van gesprek zijn met je behandelaar.  


Evaluatie

Belangrijk is dat er bij elk contact ruimte is om te bespreken wat je aan de behandeling hebt.
Daarnaast wordt jouw behandeling tussentijds geëvalueerd. Hoe, wanneer en met wie, spreken we met je af.


​​​​​​​Tijdens de evaluatie bespreek je in ieder geval:

  • of jouw doelen nog steeds dezelfde zijn
  • wat je van de behandeling vindt
  • hoe het gaat (wat het resultaat is)

Deze evaluatie kan besproken worden met verschillende deskundigen uit het team. Als het nodig is of als je dat wilt, kan je jouw doelen aanpassen. We passen je behandelplan dan ook aan.


Ervaring met de behandeling

José, 52 jaar, is moeder en heeft een goede baan. Elke dag drinkt ze een paar glaasjes te veel. Hierdoor is ze moe, prikkelbaar en kan zij zich slecht concentreren. In haar eerste gesprek bij Brijder heeft ze dit verteld en om ondersteuning gevraagd. Haar behandelaar voert het behandelovereenkomstgesprek, samen met de behandelaar die eindverantwoordelijk is voor de behandeling, met José en met haar oudste zoon Patrick (25 jaar).

José: "Het was heel prettig om mijn verhaal eens te kunnen vertellen. Voor mijn omgeving heb ik mijn drankprobleem redelijk verborgen weten te houden. Ik schaamde me ervoor. Patrick kon vertellen wat dit voor hem heeft betekend. Mijn probleem is besproken, maar ook mijn wensen. Aan de hand daarvan bespraken we een aantal mogelijke behandelingen. Ik kon kiezen wat ik bij mezelf vond passen. Dat was heel prettig. Ik heb gekozen voor een behandeling met medicijnen en daarbij gesprekken met een ervaringscoach. Het is fijn om serieus genomen te worden en samen te bespreken wat mijn doelen zijn en hoe ik hieraan kan werken. Ook vond ik het goed dat Patrick zijn verhaal kon doen en betrokken is bij mijn verdere behandeling. "


Wil je weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij jouw wensen? Vul onze Keuzehulp in.