De behandeling

Je spreekt samen met een behandelaar af aan welke doelen je wilt werken en met welke  behandeling(en) je dat doet.

Kennismaken en afstemmen
Eerst is er ruimte voor jouw eigen verhaal. Dat kan best een paar gesprekken in beslag nemen. Bij voorkeur is hierbij ook een voor jou vertrouwd persoon aanwezig, bijvoorbeeld een naaste om je te ondersteunen. Uit ervaring blijkt dat de kans op het slagen van de behandeling wordt vergroot als jouw naaste vanaf het begin wordt betrokken.

In deze verkennende fase is er aandacht voor medische kanten, jouw psychisch welzijn en voor jouw thuissituatie. Je hebt de mogelijkheid tot contact met een ervaringscoach. Afhankelijk van jouw situatie komt het voor dat er, in overleg met jou, iemand uit het team met een andere deskundigheid wordt ingeschakeld.
In de kennismaking worden er een aantal vragen gesteld, zodat je gedurende jouw behandeling aan de hand hiervan kan evalueren.
 

Behandelplan
De behandelaar legt de verschillende mogelijkheden voor behandelingen en ondersteuning aan je voor. Uiteindelijk maak je een keuze op basis van jouw eigen wensen en ervaringen en het advies van de behandelaar.
Als je weet wat jouw doelen zijn en met welke behandeling je dit wilt bereiken, leggen we het vast in jouw behandelplan. Samen met jou zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gesprek over het behandelplan voer je samen met de behandelaar uit het team die eindverantwoordelijk is voor alle behandelingen die je krijgt. Dit is niet altijd degene waarmee je de kennismaking en afstemming hebt gedaan.


Je komt samen overeen:

  • wat er aan de hand is

  • wat je wilt veranderen

  • hoe behandelingen hierbij kunnen helpen

  • op welke manier we dat gaan doen

  • wie de behandeling uitvoert

  • wat er van jou verwacht wordt

  • wat je van de behandelaar kunt verwachten

Jouw behandelplan kan altijd tussentijds aangepast.


Behandelfase
Je werkt aan de door jou gestelde doelen. Dat kan individueel of in een groep, met medicatie en/of met gesprekken. Bij voorkeur gebruiken we ter ondersteuning van de behandeling digitale middelen, zoals een online module, zodat je makkelijk thuis en in jouw eigen tijd aan jouw doelen kunt werken.

Jouw naasten zijn erg belangrijk. Behandelingen bij ons, zijn maar een klein onderdeel van jouw leven. Daarom kijken we ook altijd naar anderen in jouw netwerk en hebben we oog voor wat voor jou en je naasten belangrijk is in de tijd ná de behandeling.

Het is goed om je te realiseren dat niet alle klachten te behandelen zijn  en dat niet alle behandelingen altijd naar wens verlopen. Soms is het moelijker jouw doelen te bereiken dan jij en wij van te voren hadden bedacht. Ook dat kan onderwerp van gesprek zijn met jouw behandelaar. 
 

Evaluatie
Belangrijk is dat er bij elk contact ruimte is om te bespreken wat je aan de behandeling hebt.
Daarnaast wordt jouw behandeling tussentijds geëvalueerd. Hoe, wanneer en met wie wordt met jou afgesproken.


Tijdens de evaluatie bespreek je in ieder geval:

  • of uw doelen nog steeds dezelfde zijn

  • hoe je de behandelingen ervaart

  • wat de resultaten zijn aan de hand van een aantal vragen


Deze evaluatie wordt eventueel ook besproken met verschillende deskundigen uit het team. Als het noodzakelijk is of als je dit wenst, is er een mogelijkheid om jouw doelen aan te passen. Jouw behandelplan wordt hierop aangepast.

Ervaring met de behandeling

José, 45 jaar, is moeder en heeft een goede baan. Elke dag drinkt ze een paar glaasjes te veel. Hierdoor is ze moe, prikkelbaar en kan zij zich slecht concentreren. In haar eerste gesprek bij Brijder heeft ze dit verteld en om ondersteuning gevraagd. Haar behandelaar voert samen met de behandelaar, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling, en met José en haar zoon Patrick het behandelovereenkomstgesprek.

 

José: "Het was heel prettig om sowieso mijn verhaal eens te kunnen vertellen. Voor mijn omgeving heb ik mijn drankprobleem redelijk verborgen weten te houden. Ik schaamde me ervoor. Ook heeft Patrick kunnen vertellen wat dit voor hem heeft betekend. Er werd goed naar me geluisterd, mijn probleem werd besproken en er werd gevraagd naar wat mijn wensen zijn. Aan de hand daarvan kreeg ik enkele behandelmogelijkheden voorgelegd. Er werd mij goed uitgelegd wat er van mij verwacht werd en wat ik van de behandelaren kon verwachten. Ik kon kiezen wat ik bij mezelf vond passen. Dat was heel prettig. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een behandeling met medicijnen en gesprekken met een ervaringscoach. Het is fijn om serieus genomen te worden en samen te bespreken wat mijn doelen zijn en hoe ik hieraan kan werken samen met de behandelaar. Ook vond ik het fijn dat Patrick zijn verhaal kon doen en betrokken wordt bij mijn verdere behandeling. "


Wil je weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij jouw wensen? Vul onze Keuzehulp in.