Wat kan Brijder voor uw gemeente betekenen?

Vanaf 2015 zorgt nieuwe wetgeving (wet langdurige zorg, nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) voor een verschuiving van meer verantwoordelijkheden van rijk naar gemeenten.

Deze overhevelingen zorgen voor veel veranderingen in uw gemeente. Brijder ondersteunt u graag hierbij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente. U kunt hierbij denken aan:

  • Voorkomen of verminderen van psychische- en/of verslavingsproblemen bij alle leeftijdsgroepen
  • Terugdringen van overlast door verwarde en/of verslaafde burgers
  • Bestrijden alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren
  • Vergroten van de zelfredzaamheid
  • Mensen met een ggz achtergrond begeleiden naar werk en participatie

Meer informatie of contact met de accountmanager gemeenten