Afkicken wiet

Herstelondersteunende zorg

200.jpg

Herstel betekent dat u leert zien waar uw eigen krachten en kwetsbaarheden liggen. En hoe u deze krachten en kwetsbaarheden gebruikt om opnieuw inhoud en richting aan uw leven te geven. Herstellen is een ontwikkeling die u zelf in gang zet en voortzet. Een hulpverlener adviseert en ondersteunt u hierbij.

Herstelondersteuning

Bij Brijder doet ieder mens ertoe. Dit betekent dat:

 • uw behandeling aansluit op wat u wilt en kunt
 • u weer de baas wordt over uw eigen leven
 • uw behandeling aansluit op uw dagelijks leven
 • wij u aanspreken op uw eigen kracht
 • wij ervaringskennis inzetten van (ex-)verslaafden

Deze vorm van hulp noemen we: herstelondersteunende zorg. Het is de basis van alle zorg en behandeling van Brijder. Uw mogelijkheden zijn het uitgangspunt. U kunt uw kennis en ervaring over herstelgericht werken delen op Ervaringsplein.nl.

Wat herstel bij Brijder betekent

De zorg van Brijder richt zich op:

 • het herstel van uw ziekte
 • het herstel van uw rol in de samenleving
 • het herstel van uw identiteit
 • het herstel van het dagelijks functioneren

Belangrijk in het herstelproces is:

 • bieden van hoop
 • geven van toekomstperspectief
 • steun en optimisme van familie en vrienden
 • zelf keuzes maken
 • zelf beslissingen nemen
 • risico's durven nemen

De behandelaren van Brijder ondersteunen uw herstel met een focus op het dagelijkse leven.