Overzicht Rapportages en (hoofdstukken in) boeken

PARC_Logo_cut.png

Overzicht van rapportages en (hoofdstukken in) boeken.

Wil je meer informatie over een publicatie? Contact opnemen met het PARC.

 

2021

 • Creemers H, Hendriks VM (2021). Drugsgebruik en jeugddelinquentie. In: Hendriks J, Stams GJ, & Ascher J (Red.). Handboek Forensische Orthopedagogiek. Boom/Lemniscaat. 
 • Hendriks V, Moska C (2021). Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen. In: RJL Lindauer, WG Staal, H Klein Haneveld (Red.). Handboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • Rigter R & Blanken P (2021). Kerncijfers Brijder 2020: Den Haag. Den Haag: PARC.
 • Rigter R & Blanken P (2021). Kerncijfers Brijder 2020. Den Haag: PARC.
 • Rigter R & Blanken P (2021). Kerncijfers Brijder Jeugd 2020. Den Haag: PARC.
   

2020

 • Brune T, Bonne G, Denecke J, Elcioglu N, Hennekam RC, Marquardt T, Ozgen, H, Stamsnijder, M, Steichen, E, Steinmann, B, Wehnert, M, Levy, N (2004). Progeria: a new kind of Laminopathy- report of the First European Symposium on Progeria and creation of EUBlanken P (2020). Proeftuinen Integrale GGZ in de Wijk: Een follow-up van de Integrale GGZ-wijkteams Moerwijk en Waldeck-Bohemen. Den Haag: Parnassia AddictionResearch Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep.
 • Boon I & Blanken P (2020). Working Alliance in Online Treatment for Alcohol Use Disorder: A Randomized Controlled Trial. Onderzoeksverslag RINO, Utrecht.
 • Rigter R & Blanken P (2020). Kerncijfers Brijder 2019: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2020). Kerncijfers Brijder 2019. Den Haag: PARC.
 • Rigter R & Blanken P (2020). Kerncijfers Brijder Jeugd 2019. Den Haag: PARC.

2019

 • Blanken P (2019). Proeftuinen Integrale GGZ in de Wijk: Een evaluatie van de Integrale GGZ-wijkteams Moerwijk en Waldeck-Bohemen. Den Haag: Parnassia AddictionResearch Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep.

 • Creemers H; Hendriks VM (2019). Drugsgebruik en jeugddelinquentie. In: Asscher J; Cima M; Hendriks J; Stams GJ (Red.). Inleiding in de Forensische Orthopedagogiek. In press. Boom/Lemniskcaat.

 • Hendriks V & Blanken P (2019). Cannabis. In: Van den Brink W, Dom G, Dumont GJH, Neven A & Schellekens AFA (eds): Farmacotherapie bij verslaving, p. 61-70. Houten: Prelum.

 • Hendriks V (2019). Meten en meetinstrumenten. In: Franken F, Schellekens A & Van den Brink W. Handboek Verslaving, tweede, herziene druk. Boom Uitgevers, Amsterdam.

 • De Haan H & Blanken P (2019). Stimulantia. In: Van den Brink W, Dom G, Dumont GJH, Neven A & Schellekens AFA (eds): Farmacotherapie bij verslaving, p. 153-189. Houten: Prelum.

 • De Jonge, J, Spijkerman R, Müller M, Salemink R, Merkx M, Wiers R (2020). Problematisch middelengebruik, gokken en gamen – Behandelprotocol voor jongeren en jong volwassenen. In: Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Herziene druk. Boom Uitgevers, Amsterdam.

 • Rigter R & Blanken P (2019). Kerncijfers Brijder Jeugd 2018. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

 • Rigter R & Blanken P (2019). Kerncijfers Brijder 2018: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

 • Rigter R & Blanken P (2019). Kerncijfers Brijder 2018: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

 • Rigter R & Blanken P (2019). ROM Rapportages Brijder 2018. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

 • Schee van der E (2019). ROM rapportage Brijder Jeugd. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

 • Hendriks V (2019; in druk). Meten en meetinstrumenten. In: Franken F, Schellekens A & Van den Brink W. Handboek Verslaving, tweede, herziene druk. Boom Uitgevers, Amsterdam.

2018

 • De Jonge,  J., Spijkerman, R., & Müller, M. (2018). Handleiding CGT-J: Cognitieve gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik, gokken en gamen bij jongeren. Amersfoort- Utrecht: Stichting Resultaten Scoren – Perspectief uitgevers.
 • Hendriks V, Blanken P, Croes E, Schippers G, Schellekens A, Stollenga M & van den Brink W (2018). Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs: Cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines. Utrecht / Den Haag: Netwerk Kwaliteits­ontwikkeling GGZ (NKO) / Parnassia Addiction Research Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg. [https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/stoornissen-in-het-gebruik-van-cannabis-cocaine-amfetamine-ecstasy-ghb-en-benzodiazepines].
 • Rigter R & Blanken P (2018). Kerncijfers Brijder 2017: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2018). Kerncijfers Brijder 2017: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2018). Kerncijfers Brijder Jeugd 2017. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2018). ROM Rapportages Brijder 2017. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2017

 • Nuijten M,  Rigter R,  Blanken P (2017). Kerncijfers Brijder 2016: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R, Nuijten M,  Blanken P (2017). Kerncijfers Brijder 2016: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). Kerncijfers Brijder Jeugd: 2016. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Alkmaar. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Den Helder. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Hoofddorp. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Hoorn. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Leiden. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Purmerend. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2017). ROM Rapportage Brijder juli 2015 – juni 2016: Zoetermeer. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2016

 • Rigter R & Blanken P (2016). Kerncijfers Brijder 2015: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2016). Kerncijfers Brijder 2015: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2016). Kerncijfers Brijder Jeugd: 2015. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2016). ROM Rapportage Brijder: 2015. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2015

 • Rigter R & Blanken P (2015). Kerncijfers Brijder 2014: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2015). Kerncijfers Brijder 2014: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2015). Kerncijfers Brijder Jeugd: 2014. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Spijkerman, R., Müller, M., Glopper, A. de, Rosenberg, E., Willems, W., & Hendriks, V. M. (2015). Programma Verslaving & Ouderschap (PVO): Handboek voor professionals in de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Den Haag: Brijder Verslavingszorg, Parnassia Addiction Research Centre (PARC).

2014

 • Hendriks, V.M.; Spijkerman, R. ; Oort, M. van; Glind, G. van de; Müller, M.; Schee, E. van der; Carpentier, P.J.B. ; Nagel, J.E.L. van der ; Jong, C.A.J. (2014). de Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg.  Amersfoort : Resultaten Scoren.
 • Rigter R & Blanken P (2014). Kerncijfers Brijder 2013: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2014). Kerncijfers Brijder 2013: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2014). Palier: OFS rapportage 2013 - factsheets per afdeling. Den Haag: Palier & PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2013

 • Hendriks VM; Popma A (2013). Stoornissen in het gebruik van middelen en niet-middelgebonden verslaving. In: Verhulst F; Verheij F e.a. (Eds). Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum (in press).
 • Nauta-Jansen L; Hendriks VM (2013). Middelengebruik, middelenmisbruik en verslaving. In: Doreleijers T; Boer F; Huisman J; De Haan E (Eds). Leerboek Psychiatrie: Kinderen en Adolescenten, p.p. 413-429. Utrecht: De Tijdstroom (in press).
 • Rigter R, Luykx H, Blanken P (2013). Mirage Minnesota Kliniek: Een onderzoek naar de cliënten, het verloop van de behandeling en het behandelresultaat. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2013). Kerncijfers Brijder 2012: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2013). Kerncijfers Brijder 2012: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2013). Palier: OFS rapportage 2012 - factsheets per afdeling. Den Haag: Palier & PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2012

 • Nuijten M & Blanken P (2012). Evaluatie van de Combi Leefstijltraining E-Health versus Reguliere Leefstijltraining. Rapport over een pilot-studie naar behandelverloop. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2012). Kerncijfers Brijder 2011: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2012). Kerncijfers Brijder 2011: Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2012). Palier: OFS rapportage 2011 - factsheets per afdeling. Den Haag: Palier & PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2011

 • Hendriks, V, Hoffman TO (2011). Haagse zeer actieve veelplegers en de ketenaanpak 2000 – 2010. Een longitudinaal onderzoek. Den Haag: Parnassia Addiction Research Centre (PARC), Brijder Onderzoek en Opleiding, Parnassia Bavo Groep. Den Haag: Gemeente Den Haag.
 • Hendriks VM, van der Schee E, Blanken P (2011). The effectiveness of multidimensional family therapy and cognitive behavioral therapy in Dutch adolescents with a cannabis use disorder: A randomized controlled trial. Eindrapport aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Rigter H, Pelc I, Phan O, Tossman P, Hendriks V, Rowe C, Schaub M (2011). Final report of the INCANT study. The feasibility of multidimensional family therapy in European context as a treatment for troubled adolescents misusing cannabis. Final report to the Steering Committee. Rotterdam: Erasmus University, INCANT Study Team.
 • Rigter R & Blanken P (2011). Kerncijfers Brijder 2010: Den Haag. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2011). Kerncijfers Brijder 2010: Noord Holland. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.
 • Rigter R & Blanken P (2011). Palier: OFS rapportage 2010 - factsheets per afdeling. Den Haag: Palier & PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2010

 • Grund J-PC, Coffin P, Jauffret-Roustide M, Dijkstra M, de Bruin D, Blanken P (2010). The fast and furious: cocaine, amphetamines and harm reduction. In: Rhodes T & Hedrich D (Eds.) Harm reduction: Evidence, impacts and challen­ges. (EMCDDA Scientific Monograph Series No. 10: Pp. 191-232). Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
 • Rigter R & Blanken P (2010). Kerncijfers Patiënten afkomstig uit Oost-Europa Brijder 2008 & 2009. Den Haag: PARC, Brijder Onderzoek en Opleiding.

2009

 • Hendriks VM (2009). Meten en meetinstrumenten. In: Franken I, Van den Brink W (eds). Handboek Verslaving, p.p. 245-274.

2008

 • Dijkhuizen L, Blanken P, Schee E van der, Hendriks VM (2008). Cannabisgebruik en hulpverlening. Den Haag: Parnassia Addiciton Research Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg, ParnassiaBavoGroep.

2007

 • Dilbaz N, Hendriks VM (2007). Screening and assessment of young substance abusers. In: Pompidou Group. Treatment of young drug users. Strasbourg: Council of Europe. Pompidou Group Expert Forum on Treatment.

2006

 • Delnoij D, Schee E van der (2006). Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar. www.nivel.nl: NIVEL,2006.
 • Jong J de, Schee E van der (2006). Ruim een kwart van de bevolking wil gebruik maken van het recht om bepaalde zorgverleners de toegang tot hun elektronische patiënten dossier te ontzeggen. www.nivel.nl: NIVEL, 2006. 
 • Nauta-Jansen L, Hendriks VM (2006). Middelengebruik, middelenmisbruik en middelenafhankelijkheid. In: Doreleijers T, Boer F, Huisman J, Vermeiren R, De Haan E (Eds). Leerboek Psychiatrie: Kinderen en Adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom.

2005

 • Delnoij D, Asbroek G ten, Arah O, Koning J de, Klazinga N, Stam P, Poll A, Schee E van der (2005). Wat vinden Nederlanders van de gezondheidszorg en de zorgverzekering? Eerste landelijke resultaten van de Nederlandse vertaling van de CAHPS 3.0 Adult Commercial Questionnaire. www.nivel.nl: NIVEL, 2005. 

2004

 • Gelder P van, Reinerie P, Smitz M, Burger I, Hendriks VM (2004). Uit (je dak) in Den Haag, 2003. Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik. Den Haag: Parnassia, More, Gemeente Den Haag.
 • Schee E van der, Delnoij DMJ (2004).Voor zorg naar het buitenland: veel mensen willen het, weinigen doen het. www.nivel.nl: NIVEL, 2004.

2003

 • Braun B, Calnan M, Groenewegen PP, Schee E van der, Schnee M (2003). Zeitlichher und internationaler vergleich des vertrauens in akteure, institutionen und eigenschaften des gesundheitswesens. In: Gesundheitsmonitor 2003 Die ambulante versorgung aus sicht von Bevolkerung und artzteschaft, onder redactie van: J. Böcken, B. Braun, M. Schnee: p.p.136-158.
 • Delnoij D, Schee E van der (2003). Wisselen van ziekenfonds per 1-1-2003: een peiling van het consumentenpanel gezondheidszorg. Utrecht, NIVEL. 2003.
 • Franken IHA, Hendriks VM (2003). Screening and diagnosis of anxiety and mood disorders in substance abuse patients. In: Rosenthal RN (ed.). Dual Diagnosis. New York: Routledge.
 • Meer van der CM, Hendriks VM, Kerkmeer M, Blanken, et al. (2003). Dubbele diagnose, dubbele hulp. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Amersfoort: Resultaten Scoren, GGZ Nederland.
 • Schee E van der, Delnoij D, Sixma H (2003). Patiënten aan het woord over alternatieve zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2003.
 • Schee E van der, Delnoij D, Broerse A, Friele RD (2003). Achterban coalitie en oppositie eensgezind in afwijzing maatregelen zorg. Utrecht, NIVEL 2003.
 • Schee E van der, Delnoij D, Willems M (2003). Wie informeert patiënten over receptgeneesmiddelen? www.nivel.nl: NIVEL, 2003.

2002

 • Central Committee on the Treatment of Heroin Addicts (2002). Medical co-prescription of heroin: Two randomized controlled trials. Utrecht: Central Com­mittee on the Treat­ment of Heroin Addicts.
 • Schee E van der, Delnoij D (2002). Weinig consumenten ervaren voordelen van fusies van ziekenhuizen. www.nivel.nl: NIVEL, 2002.

2001

 • Beuker RJ, Berns MPH, Watzeels JCM, Hendriks VM, De Coster EJM et al. (2001). Surveillance van HIV-infectie onder injecterende druggebruikers in Nederland: meting Den Haag 2000. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Grunveld JE, Kanters HW, Schee E van der, Speld GHJ van der (2001). Functiedifferentiatie binnen het verpleegkundig beroep: te beperkt voor de ambulancesector. Utrecht, Prismant.
 • Til C van, Kanters HW, Bloemendaal I, Schee E van der (2001). Arbeidsdeelname van allochtone medewerkers in de zorgsector. Hoofdrapport: Stand van zaken van het aantal allochtone medewerkers en multicultureel personeelsbeleid in de zorg. Utrecht, OSA.

2000

 • Blanken P, Barendregt C, Zuidmulder L (2000). Retail level drug dealing in Rotterdam. In: Fountain J, Greenwood G, Robertson K (Eds). Understanding and responding to drug use: The role of qualitative research. (EMCDDA Scientific Monograph Series No. 4: Pp. 175-84). Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
 • Blanken P, Barendregt C, Zuidmulder L (2000). Community field work: Bringing drug users into research action. In: Fountain J, Greenwood G, Robertson K (Eds). Under­standing and responding to drug use: The role of qualitative research. (EMCDDA Scientific Monograph Series No. 4: Pp. 291-6). Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
 • Diemel S & Blanken P (2000). The feasibility of data sources for the detection, tracking and under­standing of changes in drug consumption patterns in the Nether­lands. In: Griffiths P, Vingoe L, Hunt N (Eds). Detecting, tracking and understanding emerging trends in drug use. London/ Lisbon: National Addiction Centre/ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2000.
 • Hendriks VM, van den Brink W, Blanken P, Bosman IJ, van Ree JM (2000). "Chasing the dragon": Bioavailability and pharmacodynamic effects of inhaled heroin. Utrecht: Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden.
 • Hendriks VM, van den Brink W, Blanken P, van Ree JM (2000). Heroïne op medisch voorschrift: Achtergrond en opzet van het Nederlandse onderzoek naar de effectiviteit van behandeling met heroïne bij chronische, therapieresistente methadonpatiënten. Handboek Verslaving. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Parker H, Fountain J, Blanken P, Kemmesies U, Paoli L, Spannow KE (2000). Exploring relationships between illicit drugs and crime: Qualitative research across the European Union. In: Fountain J, Greenwood G, Robertson K (Eds.) Under­standing and responding to drug use: The role of qualitative research. (EMCDDA Scientific Monograph Series No. 4: Pp. 167-74). Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
 • Schee E van der, Delnoij D, Hutten J, Verweij JA, Kerssens JJ (2000). De invloed van verzekerden op het bestuur van ziekenfondsen. Utrecht, NIVEL.

1999

 • Diemel S & Blanken P (1999). The feasibility of data sources for the detection, tracking and understanding of changes in drug consumption patterns in the Netherlands. (IVO Series 20). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam/ Addic­tion Research Institute (IVO).
 • Griffioen RN, Grunveld JE, Ros CC, Schee E van der (1999).  Steeds minder tijd? deeltijdarbeid en normwerkbelasting in gezondheidscentra. Utrecht, NIVEL/NZi.
 • Hendriks VM, Van den Brink W (1999). The medical co-prescription of heroin to chronic, treatment-resistant heroin dependent patients in methadone maintenance treatment: A randomized clinical trial in the Netherlands. In: Westerman B, Bellman G, Jellinek C (eds). Heroinverschreibung: Wirkungen und nebenwirkungen. Beltz: Deutscher Studien Verlag.
 • Hendriks VM (1999). Evaluation of drug abuse treatment: State of affairs and future agenda. In:  Kokkevi A (ed). Evaluating the treatment of drug abuse in the European Union. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Scientific Monographs, No. 3.
 • Ponsioen A, Blanken P, Barendregt C (1999). Mag ’t een grammetjes minder zijn? Een onderzoek naar de economie van de drughandel op detailhandelsniveau. (IVO Reeks 19). Rotterdam: Erasmus Uni­versiteit Rotterdam/ Instituut voor Ver­slavings­onderzoek (IVO).

1998

 • Barendregt C, Blanken P, van der Gouwe D (1998). Als de kat van huis is …: Gekookte coke in een gebruiksruimte. In: van der Gouwe D (Ed). Base coke in de scene: Achtergronden van het gebruik, perspectieven op interventie. (Pp. 61-65). Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Blanken P, Barendregt C, Zuidmulder L (1998). Het roken van cocaïne-base in de scene: Notities uit de natuurlijke context. In: Gouwe D van der (Ed). Base coke in de scene: Achtergronden van het gebruik, perspectieven op interventie. (Pp. 27-44). Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Benschop A, Blanken P, Korf DJ, Garretsen HFL (1998). Evaluatie van een proef­project peer support AIDS- en SOA-preventie voor Noord-Afrikaanse drug­gebruikers in Rotterdam. (IVO Reeks 16). Rotterdam: Instituut voor Verslavings­onderzoek (IVO)/ Erasmus Univer­siteit Rotterdam.
 • Hartnoll R, Hendriks VM, Morrival M (1998). The assessment of drug problems. Copenhagen: World Health Organization: European Regional Office.
 • Parker H, Blanken P, Fountain J, Kemmesis U, Paoli L, Spannaw KE (1998). Exploring relation­ships between illicit drug use and crime. Lisbon/ London: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction/ National Addiction Centre.
 • Toet J, Spruit IP, Blanken P, Schellings R (1998). Voortgangsrapportage Monitor alcohol- en drug­gebruik in Nederlandse gemeenten. Utrecht: Trimbos-instituut.

1997

 • Blanken P (1997). Qualitative drug research in the Netherlands. In: Fountain J & Griffiths P (Eds) Inventory, bibliography, and synthesis of qualitative research in the European Union. London/ Lisbon: National Addiction Centre/ European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction.
 • Blanken P, Barendregt C, Hendriks V (1997). Synthetic drug use in the Nether­lands. In: Griffiths P & Vingoe L (Eds). The use of amphetamines, ecstasy and LSD in the European Community: A review of data on consumption patterns and current epi­demio­logical literature. London/ Lisbon: National Addiction Centre/ European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction.
 • Blanken P, Barendregt C, Hendriks V (1997). Een onderzoek naar het roken van cocaïne-base en zelf-controle mechanismen: Op is op. Niets is voor altijd! (IVO Reeks 14). Rotter­dam: Erasmus Uni­versiteit Rotterdam/ Instituut voor Ver­slavings­­onderzoek (IVO).
 • Central Committee on the Treatment of Heroin Addicts (1997, 1999). Investigating the medical prescription of heroin. A randomized trial to evaluate the effectiveness of medically co-prescribed heroin and oral methadone, compared to oral methadone alone, in chronic, treatment-refractory heroin addicts. Utrecht: CCBH.
 • Hartnoll R, Griffiths P, Taylor C, Hendriks V, Blanken P, Nolimal D, Weber I, Tous­sirt M, Ingold R (1997). Handbook on snowball sampling. Strasbourg: Council of Europe, Pompidou Group, Group of Epidemiology Experts in Drug Problems.

1996

 • Blanken P (1996). Onderzoek naar de bewoners van Perron Nul. In: Visser H (Red): Perron Nul Opgang en ondergang. Zoetermeer: Meinema.
 • Blanken P, Barendregt C, Vollemans L, Hendriks VM (1996). Druggebruikers in Feijenoord: Een onderzoek naar hun situatie en behoeften met betrekking tot het kopen en gebruiken van drugs, huisvesting, inkomsten en tijdsbesteding. (IVO Reeks 9). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ Instituut voor Ver­slavings­on­derzoek (IVO).
 • Blanken P, Hendriks VM, Barendregt C (1996). Ecstasy use in the Netherlands. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).
 • Blanken P, Barendregt C, Hendriks VM (1996). Het cocaïneprobleem onder gemarginaliseerde opiaatgebruikers. Rotterdams Bulletin voor Verslavingsonder-zoek, 1 (2).
 • Blanken P, Barendregt C, Hendriks VM (1996). Een schets van de Rotterdamse druggebruikers. Rotterdams Bulletin voor Verslavingsonderzoek, 1 (2).
 • Blanken P, Barendregt C, Hendriks VM (1996). Wat is het Rotterdams Drug Monitoring Systeem (DMS). Rotterdams Bulletin voor Verslavingsonderzoek, 1 (2).
 • Blanken P & Hendriks VM. (1996). Mogelijkheden tot regulering van de aanbodzijde van de illegale drugs­markt ter beheersing van ongewenste neven-effecten van drug­gebruik en ‑handel. In: Quadt T (red): Verantwoord schoon in Rotterdam: Een aan­zet tot een discussie over interventies op de aanbodzijde van de gebruikersmarkt in Rotterdam. Rotterdam: Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam e.o./ Project­bureau Verslavingszaken.
 • Garretsen HFL, Geurs R, Hendriks VM, Sturmans F (1996). Hard drugs: Legalizering nee, gecontroleerde verstrekking ja. In: Blom T, De Doelder H, Hessing DJ (eds). Naar een consistent drugsbeleid (pp. 121-131). Gouda: Uitgeverij Quint.
 • Meerkerk GJ, Van Oers JAM, Hendriks VM, Garretsen HFL (1996). De krasloterij geëvalueerd: Een onderzoek naar deelname en risico's van deelname onder spelers in Nederland. IVO-reeks 11. Rotterdam: Erasmus Universiteit: Instituut voor Verslavingsonderzoek.

1995

 • Barendregt C, Blanken P, Christiaanse R (1995). De achterkant van drugsoverlast: Onderzoek naar dealen en druggebruik in Bospolder-Tussendijken met aan­bevelingen voor bestrijding van drugs­overlast. Rotterdam: Deelgemeente Delfs­haven/ Stichting Odyssee/ Instituut voor Verslavingsonderzoek.
 • Blanken P & Hendriks VM (1995). Druggebruikers. In: Uniken Venema HP & Garretsen HFL (Red): Gezond­heidsonderzoek bij moeilijk bereikbare groepen. (Pp 3-17). Assen: Van Gorcum.
 • Blanken P, Hendriks V, Pozzi G, Tempesta E, Hartgers C, Koeter M, Fahrner E-M, Gsellhofer B, Küfner H, Kokkevi A, Uchtenhagen A (1995). European Addiction Severity Index (EuropASI): A Guide to Training and Administering EuropASI Inter­views. Commission of the European Communities/ COST A6.
 • Blanken P & Tenholter J (1995). Convenience advertising als medium voor AIDS-preventie: Evaluatie van een pilot project. (IVO Reeks 8). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ Instituut voor Ver­slavingson­derzoek (IVO).
 • Blanken P, Vollemans L, Verveen J, Hendriks V, Adriaans N (1995). Perron Nul en de bezoe­kers die er kwamen: Het Rotterdams Drug Monitoring Systeem - 1994. (IVO Reeks 7). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ Instituut voor Ver­slavings­on­derzoek (IVO).
 • Meerkerk GJ, Van Oers JAM, Hendriks VM, Garretsen HFL et al. (1995). De krasloterij in Nederland: Deelname, risico's en handhaving. Eindrapport. Den Haag: Ministerie van Justitie: directie Beleid, sector Onderzoek & Analyse.

1994

 • Blanken P, Hendriks VM, Pozzi G, Tempesta E et al. (1994). The European Addiction Severity Index: A guide to training and administering EuropASI interviews. Commission of the European Communities, COST-A6.
 • Eland-Goossensen MA, Hendriks VM, Vollemans EC (1994). Professionele hulp of geen professionele hulp: Een combinatie van klinisch en veldonderzoek. Congrespaper ten behoeve van het Forum Alcohol en Drugsonderzoek (FADO).
 • Hendriks VM, Abrahamse MLC (1994). Complexe verslavingsproblemen: Knelpunten en behoeften in de hulpverlening. Rotterdam: Erasmus Universiteit: Instituut voor Verslavingsonderzoek.
 • Hendriks VM, Garretsen HFL, Van de Goor LAM (1994). De parlementaire enquête naar alcohol en drugs: Een onderzoek naar middelengebruik en deelname aan kansspelen onder leden van de Tweede Kamer. Rotterdam: Erasmus Universiteit: Instituut voor Verslavingsonderzoek.

1993

 • Blanken P & Adriaans NFP (1993). Echo's van een mespuntje fantasie: Een model voor lokaal drugbeleid gericht op beheersbaarheid van ongewenste neven-effec­ten van drug­gebruik onder prohibitie. Rotterdam: Instituut voor Verslavings­onderzoek (IVO), Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Grund J-PC & Blanken P (1993). From chasing the dragon to chinezen: The diffusion of heroin smoking in the Nether­lands. (IVO Reeks 3). Rotterdam: Addiction Research Institute (IVO), Erasmus University Rotterdam.

1992

 • Grund J-PC, Blanken P, Adriaans NFP, Kaplan CD, Barendregt C, Meeuwsen M (1992). Reaching the unreached: An outreach model for "on the spot" AIDS prevention among active, out of treatment drug addicts. In: O'Hare PA, Newcombe R, Buning EC, Drucker E, Matthews A (Eds): Reducing drug related harm. (Chp 18, Pp. 172-180). London: Routledge press.
 • Hendriks VM, Blanken P, Adriaans NFP (1992). Snowball Sampling: A pilot study on cocaine use. (IVO Series 2). Rotterdam: Addiction Research Institute (IVO), Eras­mus University Rotterdam.

1991

 • Doreleijers TAH, Blanken P, Coelman FJG (1991). De toepassing en moge­lijk­heden van het multi­disciplinaire persoonlijkheidsonderzoek in het jeugdstraf­recht. Den Haag: JKZ-Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Juliana Kinder­ziekenhuis.
 • Hendriks VM, Meer CW van der, Blanken P (1991). De Addiction Severity Index: ASIR. Handleiding bij training en afname. Rotterdam: Instituut voor Verslavings­onderzoek (IVO), Erasmus Universiteit Rotterdam, Medische Faculteit.
 • Korf D, Blanken P, Nabben T (1991). Een nieuwe wonderpil? Verspreiding, effecten en risico's van ecstasy­gebruik in Amsterdam. Amsterdam: Jellinek Centrum, Jellinek reeks nr. 1.

1990

 • Blanken P (1990). Spuiten ruilen bij HADON. Een evaluatie van de individuele en collectieve omruil. Rotter­dam.
 • Hendriks VM (1990). Addiction and Psychopathology: A multidimensional approach to clinical practice. Doctoral thesis. Rotterdam: Erasmus University: Addiction Research Institute.
 • deVries MW, Kaplan CD, Dijkman-Caes CIM, Blanken P (1990). The experience of drug craving in daily life. In: Platt JJ, Kaplan CD, McKim PJ (Eds.): The effectiveness of drug abuse treatment: Dutch and American perspectives. (Chp 12, Pp. 127-143). Malabar, Florida: Robert E. Krieger.

1989

 • Hendriks VM (1989). Client profile of the therapeutic community for drug addicts: Who comes into treatment? In: Muntarbhorn V (ed). Combating drug abuse. Thailand: Bangkok.
 • Kaplan CD, Blanken P, van Mastrigt JE (1989). Cocaïnegebruik en cocaïnehandel in Rotterdam: Een onder­zoeksvoorstel. Rotterdam: Instituut voor Verslavings­onder­zoek (IVO) & Centrum voor Geïnte­greerde Strafrechtswetenschap, Erasmus Univer­siteit Rotter­dam.

1986

 • Hendriks VM (1986). The role of psychopathology as predictor of outcome in drug abuse treatments. In: Kooyman M (ed). Proceedings of the 4th workshop of the European Working Group on Drug Policy oriented Research. Rotterdam: Erasmus University: Institute for Preventive and Social Psychiatry.

1983

 • Hendriks VM, Jaspers J, De Keijser J, Schut HAW, Tokaya G, Zijda K (1983). Zelfdoding en verliesverwerking: Ervaringen van nabestaanden. Baarn: Anthos Boeken, Uitgeverij In den Toren.