Screening, diagnostiek en behandeling van ADHD en risicovol middelengebruik bij adolescenten

Onder jongeren die in de verslavingszorg behandeld worden, heeft bijna een kwart de diagnose ADHD. Het behandelaanbod in de jeugdGGz en de jeugdverslavingszorg gericht op comorbide ADHD en risicovol middelengebruik of verslaving bij jongeren is echter beperkt. Bestaande richtlijnen voor ADHD behoeven aanvulling voor jongeren met deze gecombineerde problematiek. In 2014 ontwikkelde het PARC in samenwerking met andere partijen daarom de ‘Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten’. Eind 2019 verzocht de International Collaboration on ADHD en Substance Abuse (ICASA) het PARC de literatuurstudie en aanbevelingen uit de Nederlandse richtlijn te actualiseren en voor een internationaal publiek te ontsluiten.

Doel

Doel van het project is een actueel overzicht te geven van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van comorbide ADHD en middelengebruik bij adolescenten en op grond van de bevindingen te komen tot breed gedragen aanbevelingen voor screening, diagnostiek en behandeling van deze comorbiditeit.

Methode

De literatuurstudie betreft een systematische review van gecontroleerde studies van farmacologische, psychosociale en complementaire behandeling van ADHD bij adolescenten met en zonder een comorbide stoornis in het gebruik van middelen. Ook volwassenen met comorbide ADHD en middelenstoornissen worden in de literatuurstudie betrokken. Op grond van de bevindingen worden aanbevelingen opgesteld, die in verschillende rondes via een Delphi procedure door internationale experts beoordeeld worden. Uiteindelijk wordt gekomen tot een reeks breed gedragen consensus statements. Deze worden als International Consensus Statement gepubliceerd in het tijdschrift European Addiction Research.

Projectduur

De looptijd van het project is van 2019 tot 2020.

Financier

International Collaboration on ADHD en Substance Abuse (ICASA)

Onderzoeksteam

Vincent Hendriks: Hoofd onderzoek- het PARC
Renske Spijkerman: Senior onderzoeker- het PARC
Heval Özgen
Marianne Post
Internationale experts vanuit ICASA en kinder- en jeugdpsychiatrie