Het Outcome Feedback Systeem: kenmerken van Fivoor-cliënten

Het Outcome Feedback Systeem (OFS) is een informatiesysteem dat beoogt op doorlopende basis gegevens te verschaffen over de aard en omvang van de cliëntpopulatie van Fivoor, in termen van demografische achtergrond, het middelengebruik (verslavingsgerelateerde zorgprogramma's) en gerelateerde problemen, het recidiverisico (forensische zorgprogramma's) en de ontvangen zorg.

Doel

Het verschaffen van doorlopende informatie aan interne en externe betrokken partijen over de aard en omvang van de cliëntpopulatie en de ontvangen zorg in Fivoor.

Methode

In het OFS wordt gebruik gemaakt van informatie die verzameld wordt in de patiëntregistratiesystemen en de Routine Outcome Monitoring (ROM) van Fivoor. In het kader van het OFS worden de geanalyseerde doelgroep-, proces- en resultaatgegevens in een jaarlijkse rapportage teruggekoppeld naar betrokken partijen binnen Fivoor.

Projectduur

Het OFS is in 2009 gestart en afgerond in 2015.

Financiering

Fivoor

Projectteam

  • Renske Rigter: onderzoeksassistent Brijder-PARC
  • Peter Blanken: senior onderzoeker Brijder-PARC
  • Bas van der Hoorn: directeur Zorg Fivoor
  • Vincent Claessens: directiesecretaris Fivoor
  • Stefan Maris: stafmedewerker Fivoor