Heroïne op medisch voorschrift: lange termijn beloop

Tussen 1998 en 2002 zijn in Nederland 2 gerandomiseerde studies uitgevoerd naar de effectiviteit en veiligheid van het voorschrijven van respectievelijk injecteerbare en inhaleerbare heroïne, aan langdurig heroïneverslaafden die geen of onvoldoende baat hadden bij een adequate methadononderhoudsbehandeling. Veel verslaafden hadden baat bij deze heroïne­behandeling, blijkend uit een aanzienlijke verbetering van hun gezondheid en kwaliteit van leven. In 2006 werd, mede op basis van deze 2 studies en een naturalistische cohortstudie, heroïne in Nederland geregistreerd als geneesmiddel voor de behandeling van heroïneverslaving in speciaal door het ministerie van VWS aangewezen behandelcentra.

Doel

Het cohort patiënten uit de oorspronkelijke gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift (n=549) is ongeveer 7 jaar gevolgd. In de onderhavige studie wordt onderzocht wat het beloop is van de behandeling met heroïne op medisch voorschrift gedurende deze 7 jaar. Tevens wordt de gezondheid en het sociaal functioneren onderzocht, van zowel de patiënten die doorlopend aan de heroïnebehandeling hebben deelgenomen, als de patiënten die de behandeling hebben beëindigd.

Methode

Het betreft een cohortonderzoek met herhaalde metingen (1, 4 en 7 jaar na het aanbod van de heroïnebehandeling) onder chronische, therapie-resistente heroïneverslaafden die hebben deelgenomen aan de gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift.

Projectduur

De looptijd van het onderzoek is van 2011 tot 2014.

Resultaat

In de studie is onderzocht wat het beloop is van de behandeling met heroïne op medisch voorschrift gedurende 4 tot 7 jaar. Tevens is de gezondheid en het sociaal functioneren onderzocht, van zowel de patiënten die doorlopend aan de heroïnebehandeling hebben deelgenomen, als de patiënten die de behandeling hebben beëindigd. De resultaten zijn gepubliceerd in "Addiction" en in "European Neuropsychopharmacology".

Financier

Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH)

Onderzoeksteam