Het Cliënt Monitoring Systeem (CMS): kenmerken van Brijder-cliënten

Het Cliënt Monitoring Systeem (CMS) is een informatiesysteem dat beoogt op doorlopende basis gegevens te verschaffen over de aard en omvang van de cliëntpopulatie van Brijder, in termen van demografische achtergrond, het middelengebruik en gerelateerde problemen en de ontvangen zorg. De gegevens hebben betrekking op de cliëntpopulatie in Den Haag, Zuid-Holland en Noord-Holland en de cliëntpopulatie van Brijder Jeugd.

Doel

Het verschaffen van doorlopende informatie aan interne en externe betrokken partijen over de aard en omvang van de cliëntpopulatie en de ontvangen zorg in Brijder.

Methode

In het CMS wordt gebruik gemaakt van informatie die verzameld wordt in de patiëntregistratiesystemen van Brijder. Waar mogelijk en relevant wordt tevens gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit instrumenten die gedurende de intake worden afgenomen. In het kader van het CMS worden, in de vorm van Tabellenboeken, regelmatig kerncijfers over de Brijder-cliëntpopulatie gerapporteerd.

Projectduur

Het CMS is in 1999 gestart en vindt op doorlopende basis plaats.

Financiering

Interne financiering

Projectteam