De werkrelatie in een online behandeling alcoholproblematiek

Sinds 2007 wordt door Brijder een online, anonieme en gratis behandeling aangeboden voor mensen met problematisch gebruik van alcohol: www.alcoholondercontrole.nl. Een team van ervaren behandelaars verzorgt deze, op cognitieve gedragstherapie (CGT) gebaseerde, online behandeling. In dit programma werken deelnemers aan verschillende opdrachten en hebben zij door middel van berichten contact met hun behandelaar. Dankzij een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dit sinds 2014 anoniem.

Achtergrond

In face-to-face behandelingen is de werkrelatie (kwaliteit van de samenwerking tussen therapeut en cliënt) een belangrijke voorspeller voor het slagen van een therapie. Online behandeling voor een probleem met alcohol is effectief gebleken. Onduidelijk is in hoeverre de kwaliteit van de werkrelatie in een online behandeling effect heeft op het afmaken en de uitkomst van de behandeling. Het afmaken van de behandeling voor een stoornis in het gebruik van middelen is een van de belangrijkste voorspellers van het vasthouden van het bereikte behandelresultaat.

Doel

Dit onderzoek beoogt inzicht te leveren in het verband tussen de kwaliteit van de werkrelatie en het beloop en de uitkomst van een online behandeling voor een stoornis in het gebruik van alcohol, waarbij twee vragen centraal staan. De eerste vraag is of het monitoren van de werkrelatie in de online behandeling voor problematisch alcoholgebruik er voor zorgt dat meer mensen de behandeling afmaken. De tweede vraag is of het monitoren van de werkrelatie van invloed is op het alcoholgebruik en de ervaren psychische klachten (met name: depressie, angst en stress).
Exploratief wordt onderzocht of er een samenhang is tussen enerzijds de kwaliteit van de werkrelatie en anderzijds de behandelretentie en de behandeluitkomst, in termen van alcoholgebruik en psychische klachten.

Methode

Iedereen vanaf 18 jaar die een wens heeft om het alcoholgebruik te minderen en zich aanmeldt voor de gratis online behandeling "alcoholondercontrole.nl" van Brijder komt in principe in aanmerking voor deelname aan het onderzoek. In een aanmeldmodule voor het online behandelprogramma worden deelnemers geïnformeerd over het onderzoek en kunnen zij aangeven of zij willen meewerken aan het onderzoek. De deelnemers die hebben ingestemd met deelname aan het onderzoek worden vervolgens gerandomiseerd, dat wil zeggen, 'door het lot' ingedeeld in één van de twee onderzoeksgroepen. Deelnemers in de eerste groep ontvangen de standaard online behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie (CGT). De tweede groep ontvangt de standaard, online CGT behandeling, aangevuld met herhaalde metingen van de kwaliteit van de werkrelatie tussen de verschillende stappen van de behandeling.

Projectduur

Het onderzoek is eind augustus 2018 van start gegaan. In totaal worden 224 deelnemers geïncludeerd. Alle deelnemers worden 3 maanden na afronding van hun behandeling benaderd voor een follow-up. De dataverzameling is afgerond in oktober 2020.

Resultaten

De eerste resultaten zijn beschreven in een eindverslag t.b.v. de opleiding van Ingeborg Boon. Publicatie in een internationaal peer reviewed tijdschrift is in voorbereiding.

Financier

Voor de uitvoering van het onderzoek is interne financiering beschikbaar.

Onderzoeksteam

- Ingeborg Boon: GZ- psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog (GIOS)
- Peter Blanken: Senior onderzoeker Brijder- PARC
Ondersteund door:
- Jitske Hoogervorst: Content manager, Brijder Ehealth en Innovatie
- Nanda den Hollander: GZ- psycholoog, onafhankelijke expert

 

Navigatiemenu