Onderzoeken PARC Jeugd

Wetenschappelijk+onderzoek.jpg

Hieronder vind je een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten van PARC jeugd.

ADHD en middelengebruik bij adolescenten
Onder jongeren die in de verslavingszorg behandeld worden, heeft bijna een kwart de diagnose ADHD. Het behandelaanbod in de jeugdGGz en de jeugdverslavingszorg gericht op comorbide ADHD en risicovol middelengebruik of verslaving bij jongeren is echter beperkt. Bestaande richtlijnen voor ADHD behoeven aanvulling voor jongeren met deze gecombineerde problematiek. In 2014 ontwikkelde het PARC in samenwerking met andere partijen daarom de ‘Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten’. Eind 2019 verzocht de International Collaboration on ADHD en Substance Abuse (ICASA) het PARC de literatuurstudie en aanbevelingen uit de Nederlandse richtlijn te actualiseren en voor een internationaal publiek te ontsluiten.

PACT - Professional Alliance with Clients in Treatment
Voor jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen zijn verschillende effectieve behandelingen beschikbaar, echter, de effecten van deze behandelingen zijn klein. Drop-out is één van de belangrijkste factoren die de effectiviteit van behandeling ondermijnt. In zowel de jeugdpsychiatrie als jeugdverslavingszorg is onvoldoende bekend welke cliënt-, hulpverleners- en behandelalliantiefactoren van invloed zijn op drop-out en behandelresultaat en op welke wijze deze factoren de effectiviteit van behandeling beïnvloeden.

Retrospectief dossieronderzoek
​​​​​​​De wetenschappelijke kennis over verslaving bij jongeren is nog relatief beperkt, zeker wat betreft jongeren in Nederland. Uit het beschikbare onderzoek komt naar voren dat het effect van verslavingsbehandeling klein tot - maximaal - middelgroot is, dat niet één type behandeling superieur is en dat we niet goed weten welke jongeren het meest baat hebben bij welk type behandeling. Een te korte of te weinig intensieve behandeling en vroegtijdige beëindiging van behandeling ('drop-out') zijn belangrijke factoren die de effectiviteit van behandeling ondermijnen. Het is echter grotendeels onbekend welke patiëntkenmerken van invloed zijn op de duur, intensiteit en het al dan niet vroegtijdig staken van een verslavingsbehandeling en op welke wijze patiëntkenmerken het beloop van het zorgtraject bij jongeren modereren.

Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort
Cliëntorganisaties benadrukken het belang van meer gepersonaliseerde zorg in de GGz en van vroege herkenning en tijdige zorg om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Beide aspecten – en natuurlijk de focus op jongeren – staan centraal in Youth in Transition.