Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten van Brijder Onderzoek (PARC) jeugd.

Zorgregistratie en evaluatie
SURPS-risicoprofielen bij jongeren met verslaving
In de PerspActive studie wordt onderzocht of 4 risicoprofielen een voorspellende waarde hebben voor overmatig middelengebruik en verslaving bij jongeren.

MDFT en CGT: de rol van criminaliteit
Een studie naar de kosteneffectiviteit van MDFT en CGT bij jongeren met een cannabisverslaving.

Innovatie
NextLevel: E-health in ggz
Het doel van het NextLevel project is om generieke gameprincipes te onderzoeken die kunnen worden toegepast om de motivatie van patiënten voor het gebruik van online interventies binnen de ggz te verhogen.

PACT - Professional Alliance with Clients in Treatment

Voor jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen zijn verschillende effectieve behandelingen beschikbaar, echter, de effecten van deze behandelingen zijn klein. Drop-out is één van de belangrijkste factoren die de effectiviteit van behandeling ondermijnt. In zowel de jeugdpsychiatrie als jeugdverslavingszorg is onvoldoende bekend welke cliënt-, hulpverleners- en behandelalliantiefactoren van invloed zijn op drop-out en behandelresultaat en op welke wijze deze factoren de effectiviteit van behandeling beïnvloeden.