Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten van Brijder Onderzoek (PARC) jeugd.

Zorgregistratie en evaluatie
ROM-Jeugd (PersActive)
Routinematig meten, vastleggen en terugkoppelen van problematiek en functioneren van cliënten van Brijder Jeugd.

Comorbiditeit
Protocol ADHD en middelengebruik jongeren
Er wordt een gecombineerd protocol ontwikkeld voor screening, diagnostiek en behandeling van ADHD en problematisch middelengebruik bij adolescenten.

Screeners jeugdverslavingszorg
Onderzoek naar de bruikbaarheid van screeners bij externaliserende problemen bij verslaafde jongeren.

SURPS-risicoprofielen bij jongeren met verslaving
In de PerspActive studie wordt onderzocht of 4 risicoprofielen een voorspellende waarde hebben voor overmatig middelengebruik en verslaving bij jongeren.

Bruikbaarheid SDQ voor PVO
Onderzoek naar de bruikbaarheid van SDQ voor vroegdetectie bij kinderen van verslaafde ouders.

MDFT en CGT: kosteneffectiviteit
Een studie naar de aard en omvang van het delictgedrag en de lange termijn uitkomsten op het gebied van criminaliteit.

MDFT en CGT: de rol van criminaliteit
Een studie naar de kosteneffectiviteit van MDFT en CGT bij jongeren met een cannabisverslaving.
 

Klinische zorg
Evaluatie klinisch behandelaanbod Mistral Kliniek
Evaluatie-onderzoek naar het behandelprogramma van Mistral Kliniek. Mistral Kliniek is jeugdverslavingszorg van Brijder Jeugd.
 

Innovatie
G-motiv: versterken van motivatie met game-principes bij jongeren
In G-Motiv werken wetenschappers, gamedesigners en jeugdverslavingszorg aan een game om de behandeltrouw van jongeren in de verslavingszorg te bevorderen.

Toenaderingsbias jongeren cannabisafhankelijkheid
Hangen automatische toenaderingsreacties op cannabis bij aanvang van de behandeling samen met de kans op terugval in het middelengebruik tijdens of na behandeling?

RCT Gegamificeerde werkgeheugentraining
In dit onderzoek worden de effecten van een nieuwe behandeling onderzocht die gericht is op het trainen van het werkgeheugen met behulp van een digitale game.

NextLevel: E-health in ggz
Het doel van het NextLevel project is om generieke gameprincipes te onderzoeken die kunnen worden toegepast om de motivatie van patiënten voor het gebruik van online interventies binnen de ggz te verhogen.

PACT - Professional Alliance with Clients in Treatment

Voor jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen zijn verschillende effectieve behandelingen beschikbaar, echter, de effecten van deze behandelingen zijn klein. Drop-out is één van de belangrijkste factoren die de effectiviteit van behandeling ondermijnt. In zowel de jeugdpsychiatrie als jeugdverslavingszorg is onvoldoende bekend welke cliënt-, hulpverleners- en behandelalliantiefactoren van invloed zijn op drop-out en behandelresultaat en op welke wijze deze factoren de effectiviteit van behandeling beïnvloeden.