Onderzoeken PARC Jeugd

Wetenschappelijk+onderzoek.jpg

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten van PARC jeugd.

Zorgregistratie en evaluatie
SURPS-risicoprofielen bij jongeren met verslaving
In de PerspActive studie wordt onderzocht of 4 risicoprofielen een voorspellende waarde hebben voor overmatig middelengebruik en verslaving bij jongeren.

 

Innovatie
NextLevel: E-health in ggz
Het doel van het NextLevel project is om generieke gameprincipes te onderzoeken die kunnen worden toegepast om de motivatie van patiënten voor het gebruik van online interventies binnen de ggz te verhogen.

PACT - Professional Alliance with Clients in Treatment
Voor jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen zijn verschillende effectieve behandelingen beschikbaar, echter, de effecten van deze behandelingen zijn klein. Drop-out is één van de belangrijkste factoren die de effectiviteit van behandeling ondermijnt. In zowel de jeugdpsychiatrie als jeugdverslavingszorg is onvoldoende bekend welke cliënt-, hulpverleners- en behandelalliantiefactoren van invloed zijn op drop-out en behandelresultaat en op welke wijze deze factoren de effectiviteit van behandeling beïnvloeden.

Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort
Cliëntorganisaties benadrukken het belang van meer gepersonaliseerde zorg in de GGz en van vroege herkenning en tijdige zorg om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Beide aspecten – en natuurlijk de focus op jongeren – staan centraal in Youth in Transition.