Onderzoeken PARC Jeugd

PARC_Logo_cut.png

Hieronder vind je een overzicht van de lopende, andere en afgeronde onderzoeken en projecten van PARC jeugd.

Lopende projecten

Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort
Dit onderzoek beoogt het longitudinale beloop van verslaving in de kritische periode van adolescentie naar jonge volwassenheid in kaart te brengen.

De PACT-studie - Professional Alliance with Clients in Treatment
Therapeutische alliantie, cliëntenfeedback en behandelresultaat in de behandeling van jongeren in de jeugdpsychiatrie en -verslavingszorg.  

Pilot contingentiemanagement
Kleinschalige kwalitatieve pilotstudie naar de haalbaarheid van CM binnen de behandeling van jongeren met verslavingsproblematiek.

ROM-rapportage jeugd
ROM-rapportage met kerncijfers over jongeren in zorg bij Brijder Jeugd en Youz Verslavingszorg. 

Retrospectief dossieronderzoek
Retrospectief dossieronderzoek naar voorspellers van zorgtrajecten bij jongeren in de jeugdverslavingszorg. 

Andere projecten

Evaluatie oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’
Online metingen en ondersteuning bij de onderbouwing van de oudercursus Help, mijn kind kan niet zonder! 

Redesigning Relapse - van terugvalpreventie naar veerkrachtig vallen en opstaan
Ontwerponderzoek door Redesigning Psychiatry met jongeren en professionals van Brijder Jeugd en YOUZ Verslavingszorg.

Afgeronde projecten

Internationale consensus ADHD en middelengebruik bij adolescenten
Ontwikkeling van een internationaal consensus statement met aanbevelingen voor screening, diagnostiek en behandeling van deze comorbiditeit.

G-motiv: Versterken van motivatie met game-principes bij jongeren 
Evaluatie van een game voor jongeren in de verslavingszorg

NextLevel: Generieke game-principes voor E-health in de GGz
Onderzoek naar generieke gameprincipes die kunnen worden toegepast om behandelmotivatie van patiënten binnen de GGz te verhogen.

Ontwikkeling richtlijn en behandelprotocol ADHD en middelengebruik bij jongeren
Richtlijn en protocol voor screening, diagnostiek en behandeling van ADHD en problematisch middelengebruik bij jongeren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief jeugdverslavingszorg

Nieuwsbrief jeugdverslavingszorg

Blijf op de hoogte van publicaties, lopende onder-zoeksprojecten en onderzoeksvoorstellen van PARC, Brijder Jeugd en Youz Verslavingszorg

Nieuwsbrieven jeugdverslavingszorg PARC