Rapportage Routine Outcome Monitoring

Sinds 2016 wordt jaarlijks voor Brijder Jeugd een rapportage geschreven op basis van de standaardzorg- en Routine Outcome Monitoring (ROM)-gegevens. In het kader van de nauwere samenwerking met YOUZ Verslavingszorg rond de inhoud en organisatie van het aanbod aan jeugdverslavingszorg binnen de PG, is vanaf 2020 de ROM-rapportage van Brijder Jeugd uitgebreid met gegevens van YOUZ Verslavingszorg. Bovendien is er vanaf dat jaar naast een ROM-rapportage ook een factsheet beschikbaar. 

De ROM-rapportage (geprogrammeerd in R) en factsheet bevatten kerncijfers (o.a. geslacht, leeftijd, diagnostiek en zwaarte van de problematiek) over jongeren die jaarlijks minimaal 1 dag in zorg zijn geweest bij Brijder Jeugd of YOUZ Verslavingszorg. Indien er voldoende gegevens zijn, worden ook cijfers gepresenteerd over de klinische behandeluitkomsten en cliënttevredenheid. 

Projectduur

Doorlopend

Financiering

Intern

Onderzoeksteam

De ROM-rapportage is ontwikkeld in R door Evelien van der Schee. Vanaf 1 maart is zij niet meer werkzaam bij PARC en worden haar taken overgenomen door Renske Spijkerman. 

Renske Spijkerman: senior onderzoeker – het PARC