Ontwikkeling richtlijn en behandelprotocol ADHD en middelengebruik bij jongeren

Geschat wordt dat ongeveer 1 op de 11 jongeren in de algemene bevolking de diagnose ADHD heeft. Onder jongeren die in de verslavingszorg behandeld worden, heeft bijna een kwart ADHD. Zowel binnen de jeugdGGz als de jeugdverslavingszorg wordt de hoge prevalentie en het complexe karakter van deze gecombineerde problematiek onderkend. Er is echter nog onvoldoende sprake van geïntegreerde behandeling en samenwerking tussen betrokken instanties. Bestaande richtlijnen voor ADHD behoeven aanvulling voor jongeren met problematisch middelengebruik.

Doel

Op initiatief van het kenniscentrum Resultaten Scoren hebben Brijder-PARC, het NISPA en het Trimbos-instituut de handen ineen geslagen om een gecombineerd protocol te ontwikkelen voor screening, diagnostiek en behandeling van ADHD en problematisch middelengebruik bij adolescenten. De primaire doelgroep betreft jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik, in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het protocol moet uitvoerbaar zijn in zowel de jeugdverslavingszorg als de jeugdpsychiatrie/jeugdzorg.

Methode

Het nieuwe protocol is ontwikkeld op basis van een literatuurstudie en de meningen en ervaringen van experts. Vervolgens is het concept-protocol in een pilotstudie getoetst op bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en toepasbaarheid in acht instellingen: vier in de jeugdverslavingszorg en vier in de jeugd GGZ. Op basis van de resultaten uit de pilotstudie en inbreng van professionals en experts wordt het protocol aangepast en vervolgens vastgesteld.

Projectduur

De looptijd van het project is van juli 2012 tot januari 2014.

Financier

Resultaten Scoren

Onderzoeksteam

Vincent Hendriks: hoofd onderzoek PARC (projectleider)
Cor de Jong: directeur NISPA (projectleider)
Renske Spijkerman: senior onderzoeker PARC
Maureen van Oort: medewerker NISPA
Evelien van der Schee: onderzoeker PARC
Geurt van de Glint: Trimbos-instituut; ICASA
Mariken Müller: Brijder Jeugd
Joanneke van der Nagel: Tactus

Publicaties

  • Hendriks, V. M., Spijkerman, R., van Oort, M. M. H. J., Glind, G., Müller, M., Schee, E., ... & De Jong, C. A. J. (2014). Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg. Resultaten Scoren-Perspectief uitgevers: Amersfoort-Utrecht.
  • van Oort, M. Müller, M., Hendriks, V. M., De Jong, C. A. J., Spijkerman, R., Schee, E., van der Nagel, J. & van de Glind, G. (2014). Handleiding ADHD en middelengebruik bij adolescenten. Resultaten Scoren-Perspectief uitgevers: Amersfoort-Utrecht.