Onderzoeken PARC

PARC_Logo_cut.png

Hieronder vind je een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten van het PARC volwassenen.

Zorgregistratie/Evaluatie

Cliënt Monitoring Systeem (CMS)
Tabellenboeken met cliëntkenmerken van Brijder.

Routine Outcome Monitoring Volwassenen (ROM Volwassenen)
Het doel van ROM is informatie te verkrijgen over de aard en het niveau van de klachten en het functioneren en over de mate waarin op deze gebieden gedurende het behandeltraject veranderingen optreden.

Contingentiemanagement (CM)
Een evaluatieonderzoek naar de invoering van een nieuwe behandeling voor cocaïneverslaving bij Brijder in Den Haag.

Verslaving en comorbiditeit

Werkrelatie in onlinebehandeling
Dit onderzoek beoogt inzicht te leveren in het verband tussen de kwaliteit van de werkrelatie en het beloop en de uitkomst van een online behandeling voor een stoornis in het gebruik van alcohol.

Afgerond onderzoek

Groot Herstelonderzoek
In dit onderzoek wordt het beloop van verschillende aspecten van herstel bij cliënten met verslavingsproblematiek onderzocht.

CATCH
Cocaine Addiction Treatments to improve Control and reduce Harm.

Heroïne op medisch voorschrift: contingentie management
Is contingentie management een effectieve interventie in het reduceren van cocaïnegebruik onder patiënten in de medische heroïnebehandeling?

Heroïne op medisch voorschrift: lange termijn beloop
Het cohort patiënten uit de oorspronkelijke gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift is ongeveer 7 jaar gevolgd.

Outcome Feedback System (OFS)
Terugkoppeling op de doelgroep-, proces- en resultaatgegevens van de afdelingen van Fivoor.

Achter de voordeur
Een beeld krijgen van de eerste, korte-termijn resultaten van deze vorm van GGZ-begeleiding in de wijk.

Indicatiestelling in de verslavingszorg
In dit project beogen het PARC en Jellinek – in nauwe samenwerking met onder meer vertegenwoordigers van Novadic-Kentron, het NISPA, het Zwarte Gat, het IVO, de Hoop en Verslavingskunde Nederland (VKN) – een hernieuwd Indicatiestellingsprotocol te ontwikkelen