De CATCH-studie: nieuwe farmacologische behandelingen van cocaïneafhankelijkheid

Voor de behandeling van cocaïneafhankelijkheid zijn geen bewezen effectieve medicijnen beschikbaar. De beschikbare psychosociale behandelingen sorteren in het algemeen een bescheiden effect. In de CATCH-studie (acroniem voor: Cocaine Addiction Treatment to improve Control and reduce Harm) worden 3 medicijnen op effectiviteit en veiligheid onderzocht in de behandeling van crack-cocaïneafhankelijke patiënten.

Doel

Doel van de CATCH-studie is om bij crack-cocaïneafhankelijke patiënten in 3 gerandomiseerde studies de effectiviteit te onderzoeken van respectievelijk topiramaat, modafinil en vertraagde afgifte dexamfetamine (dexamfetamine SR).

Methode

In de gerandomiseerde studies naar topiramaat en modafinil wordt aan patiënten in één groep cognitieve gedragstherapie (Leefstijltraining) aangeboden, en aan patiënten in de andere groep cognitieve gedragstherapie plus topiramaat (deelstudie 1), dan wel modafinil (deelstudie 2). De derde deelstudie, naar dexamfetamine SR, betreft een dubbelblinde gerandomiseerde studie, waarin aan patiënten in de ene groep dexamfetamine SR wordt voorgeschreven, en aan patiënten in de andere groep een placebo. Dexamfetamine SR is een vorm van substitutiebehandeling. Deze deelstudie wordt uitgevoerd onder chronische crack-cocaïnegebruikers die tevens een behandeling met heroïne op medisch voorschrift krijgen. De effecten van de farmacologische behandelingen worden geëvalueerd in termen van behandelretentie, cocaïne- en ander middelengebruik, craving, lichamelijke en psychische gezondheid en sociaal functioneren. Tevens worden de acceptatie en veiligheid van de medicaties onderzocht.

Download: Study Protocol feasibility study of SR dexamphetamine  (pdf, 118kb).

Projectduur

De looptijd van het gehele project is van 2010 tot 2015.

Resultaten deelstudies

De eerste deelstudie van CATCH naar de effectiviteit en veiligheid van topiramaat is in 2014 gepubliceerd in ‘Drug and Alcohol Dependence'. Lees de samenvatting.

De tweede deelstudie van CATCH naar de effectiviteit en veiligheid van modafinil is in 2015 gepubliceerd in Journal of Psychopharmacology. Lees de samenvatting.

Tevens is er in 2016 een publicatie verschenen in Journal of Psychopharmacology naar impulsiviteit en aandachtsbias als voorspellers van een behandeling met modafinil ten aanzien van behandeltrouw en cocaïnegebruik bij crack-cocaïne afhankelijke patiënten.
Lees de samenvatting.

 

De derde deelstudie van CATCH naar de effectiviteit en veiligheid van vertraagde afgifte dexamfetamine is in 2016 gepubliceerd in "The Lancet". Lees de samenvatting. Een Nederlandstalige bewerking van dit onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift "Verslaving".

Op basis van het artikel kreeg Mascha Nuijten de Dr. Peter Moleman Penning 2016 en de "EMCDDA Scientific Award 2017" toegekend.

 

Bekijk het filmpje waarom Mascha de penning krijgt uitgereikt.

 

Op 19 april 2017 promoveerde Mascha Nuijten tot doctor met haar proefschrift "CATCH: New pharmacological treatment options for crack-cocaine dependence. Results from three randomised controlled trials".

 

Financiering

Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw)

Onderzoeksteam