Wetenschappelijk onderzoek verslavingszorg

PARC - wetenschappelijk onderzoek naar verslaving

PARC_Logo_cut.png

Het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) is het onderzoeksinstituut van Brijder Verslavingszorg en de Parnassia Groep. Het PARC verricht al ruim 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en daaraan verbonden individuele, sociale en maatschappelijke problemen.

Op grond van inzichten uit onderzoek beoogt het PARC het zorgbeleid mede richting te geven en de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg aan verslaafde mensen te verbeteren.

Het PARC doet wetenschappelijk onderzoek naar:

 • verslaving
 • individuele, sociale en maatschappelijke problemen bij verslaving
 • farmacologische en psychosociale behandelingen
 • vroegsignalering en vroeginterventies
 • herstelondersteunende zorg

Belangrijke thema's bij het onderzoek zijn:

 • psychiatrische comorbiditeit
 • ontwikkelen van meer gerichte, gepersonaliseerde interventies
 • maatschappelijke integratie
 • chroniciteit van verslaving

Samenwerking

In het onderzoek werkt het PARC samen met:

 • universiteiten
 • onderzoekscentra
 • het landelijke kenniscentrum Resultaten Scoren
 • instellingen voor verslavingszorg
 • instellingen in de ggz en kinder- en jeugdpsychiatrie

Jongeren met verslaving

Vanwege het hoge risico op een chronisch beloop van verslaving – en daarmee het belang van vroegtijdig ingrijpen – richt het onderzoek van het PARC zich in toenemende mate op jongeren met risicovol middelengebruik en verslaving. Omdat de wetenschappelijke kennis over effectieve interventies bij jongeren met verslaving momenteel nog vrij beperkt is, voert het PARC op dit gebied zowel experimentele als toegepaste studies uit. Ook is het PARC betrokken bij de ontwikkeling van verschillende landelijke richtlijnen op dit gebied.

Volg PARC op LinkedIn 

Op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen van PARC? Volg Parnassia Addiction Research Centre dan ook op LinkedIn