Wetenschappelijk onderzoek verslavingszorg

PARC- wetenschappelijk onderzoek naar verslaving

Wetenschappelijk+onderzoek

Brijder Onderzoek (PARC) is het onderzoeksinstituut van Brijder Verslavingszorg en van Fivoor, forensische & intensieve zorg. PARC verricht al ruim 15 jaar wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en daaraan verbonden individuele, sociale en maatschappelijke problemen.

Op grond van inzichten uit onderzoek beoogt Brijder Onderzoek (PARC) het zorgbeleid mede richting te geven en de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg aan verslaafde mensen te verbeteren.

Brijder Onderzoek (PARC) doet wetenschappelijk onderzoek naar:

 • verslaving
 • individuele, sociale en maatschappelijke problemen bij verslaving
 • farmacologische en psychosociale behandelingen
 • vroegsignalering en vroeginterventies
 • herstelondersteunende zorg

Belangrijke thema's bij het onderzoek zijn:

 • psychiatrische comorbiditeit
 • ontwikkelen van meer gerichte, personalized interventies
 • verbeteren van implementatie van bewezen effectieve interventies
 • maatschappelijke integratie
 • chroniciteit van verslaving

Samenwerking

In het onderzoek werkt - PARC samen met:

 • universiteiten
 • onderzoekscentra
 • het landelijke kenniscentrum Resultaten Scoren
 • instellingen voor verslavingszorg
 • instellingen in de ggz en kinder- en jeugdpsychiatrie

Jongeren met verslaving

Vanwege het hoge risico op een chronisch beloop van verslaving – en daarmee het belang van vroegtijdig ingrijpen – richt het onderzoek van Brijder Onderzoek (PARC) zich in toenemende mate op jongeren met risicovol middelengebruik en verslaving. Omdat de wetenschappelijke kennis over effectieve interventies bij jongeren met verslaving momenteel nog vrij beperkt is, voert Brijder Onderzoek (PARC) op dit gebied zowel experimentele als toegepaste studies uit. Ook is Brijder Onderzoek (PARC) betrokken bij de ontwikkeling van verschillende landelijke richtlijnen op dit gebied.