Hulp bij zelfmoordgedachten

Verslavingen en psychische klachten gaan vaak hand in hand. Een gebeurtenis uit het verleden, een depressie of angsten kunnen aanleiding zijn om alcohol en/of drugs te gebruiken te gebruiken. Zie jij het door deze problemen niet meer zitten? Of is er iemand in je omgeving die rondloopt zelfmoordgedachten? Zoek dan hulp en praat erover! 

Hulp zoeken werkt echt

Mensen met een verslaving hebben een verhoogd risico op gedachten aan zelfmoord, suïcidaal gedrag en overlijden door zelfdoding. Het gebruik van middelen kan een tijdelijk gevoel van rust geven, maar op lange termijn kan het gebruik van alcohol en/of drugs juist meer psychische klachten geven. In Nederland hebben jaarlijks naar schatting zo'n half miljoen mensen zelfmoordgedachten. Gelukkig weet meer dan 99% van hen zich te redden met hulp van hun omgeving of een professional. Hulp zoeken werkt dus echt!  

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via www.113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis). 

Praten over zelfmoord 

Als je aan zelfmoord denkt, kan het lastig zijn om daar met iemand over te praten. Toch is het belangrijk om deze gevoelens te delen met je vrienden of familie. Als deze stap nog te groot is voor je, kan je ook terecht bij Stichting 113 Online. Je kan 24/7 (anoniem) chatten en bellen met de hulpverleners van 113.   

Belangrijke links 

Hulp bij depressie en verslaving

Het is belangrijk dat je hulp zoekt als je last hebt van een verslaving in combinatie met somberheid of een depressie. Brijder heeft veel ervaring met het behandelen van verslaafde mensen met een depressie. We helpen je om jouw verslaving én jouw depressie onder controle te krijgen.

Meer over de behandeling bij Brijder