Afkicken wiet

Diagnose ADHD

Verslaving+en+adhd.jpg
Als er vermoedens zijn dat u ADHD heeft en u bent in behandeling bij Brijder, dan kunt u samen met uw behandelaar besluiten dat verder te laten onderzoeken. Bij verslaving is het belangrijk de diagnose ADHD te stellen. Omdat het dan extra moeilijk is een verslaving onder controle te krijgen.

Stoppen met alcohol en drugs

Een onderzoek naar ADHD bestaat uit enkele gesprekken. Bij voorkeur spreken we ook uw ouders of opvoeders. Dat doen we om een goed beeld van uw kindertijd te krijgen. Voor het onderzoek naar ADHD moet u enkele weken gestopt zijn met alcohol en drugs. Na het onderzoek bespreken we de resultaten met u. We vertellen of u ADHD, ADD, een andere stoornis of geen stoornis heeft. Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling als de diagnose ADHD gesteld is. Zoals bijvoorbeeld ADHD coaching.

Onrust en concentratieproblemen

Niels Bregman, psycholoog Brijder in Rotterdam: "Als mensen last hebben van onrust of concentratieproblemen denken ze al heel snel aan ADHD. In de praktijk blijkt dat het vaak niet om ADHD gaat. De klachten verdwijnen, zodra mensen stoppen met alcohol en drugs. Of er is een andere oorzaak voor de klachten. Als er een andere oorzaak is, dan onderzoeken we natuurlijk hoe we u daar het beste bij kunnen ondersteunen."