Roken tijdens zwangerschap

Diagnose ADHD

Verslaving+en+adhd.jpg
Als er vermoedens zijn dat je ADHD hebt en je bent in behandeling bij Brijder, dan kun je samen met jouw behandelaar besluiten dat verder te laten onderzoeken. Bij verslaving is het belangrijk de diagnose ADHD te stellen. Omdat het dan extra moeilijk is een verslaving onder controle te krijgen.

Stoppen met alcohol en drugs

Een onderzoek naar ADHD bestaat uit enkele gesprekken. Bij voorkeur spreken we ook jouw ouders of opvoeders. Dat doen we om een goed beeld van jouw kindertijd te krijgen. Voor het onderzoek naar ADHD moet je enkele weken gestopt zijn met alcohol en drugs. Na het onderzoek bespreken we de resultaten met jou. We vertellen of je ADHD, ADD, een andere stoornis of geen stoornis hebt. Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling als de diagnose ADHD gesteld is. Zoals bijvoorbeeld ADHD coaching.

Onrust en concentratieproblemen

Niels Bregman, psycholoog Brijder in Rotterdam: "Als mensen last hebben van onrust of concentratieproblemen denken ze al heel snel aan ADHD. In de praktijk blijkt dat het vaak niet om ADHD gaat. De klachten verdwijnen, zodra mensen stoppen met alcohol en drugs. Of er is een andere oorzaak voor de klachten. Als er een andere oorzaak is, dan onderzoeken we natuurlijk hoe we je daar het beste bij kunnen ondersteunen."